software-properties (0.60.debian-3) sv.patch

Summary

 po/sv.po | 1114 ++++-----------------------------------------------------------
 1 file changed, 80 insertions(+), 1034 deletions(-)

  
download this patch

Patch contents

Index: software-properties-0.60.debian/po/sv.po
===================================================================
--- software-properties-0.60.debian.orig/po/sv.po	2010-10-25 21:42:29.827263041 +0200
+++ software-properties-0.60.debian/po/sv.po	2010-10-25 21:42:12.766762746 +0200
@@ -1,16 +1,16 @@
-# Swedish messages for update-manager.
-# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
+# Swedish messages for software-properties.
+# Copyright (C) 2005-2009 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2005.
+# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2009.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.5 2005/04/04 08:49:52 mvogt Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: update-manager\n"
+"Project-Id-Version: software-properties\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Sebastian Heinlein <sebi@glatzor.de>\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-08-01 10:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-16 05:06+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-28 11:10+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -29,64 +29,45 @@
 #: ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:537
 #: ../data/glade/main.glade.h:17
 msgid "Software Sources"
-msgstr "Programvarukällor"
+msgstr "Programkällor"
 
-#: ../software-properties-gtk:76 ../software-properties-kde:67
+#: ../software-properties-gtk:76
+#: ../software-properties-kde:67
 msgid "You need to be root to run this program"
 msgstr "Du måste vara root för att kunna köra detta program"
 
 #: ../softwareproperties/distro.py:28
-#, fuzzy
 msgid ""
-"<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the "
-"popularity contest. If you do so the list of installed software and how "
-"often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu "
-"project on a weekly basis.\n"
+"<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu project on a weekly basis.\n"
 "\n"
-"The results are used to improve the support for popular applications and to "
-"rank applications in the search results.</i>"
+"The results are used to improve the support for popular applications and to rank applications in the search results.</i>"
 msgstr ""
-"<i>För att förbättra Ubuntus användarvänlighet ber vi dig att delta i "
-"Ubuntus populäritetstävling. Om du deltar kommer en lista över de program du "
-"har installerat och uppgifter om hur ofta de används att samlas in. Listan "
-"skickas anonymt till Ubuntu-projektet veckovis.\n"
+"<i>För att förbättra Ubuntus användarvänlighet ber vi dig att delta i Ubuntus populäritetstävling. Om du deltar kommer en lista över de program du har installerat och uppgifter om hur ofta de används att samlas in. Listan skickas anonymt till Ubuntu-projektet veckovis.\n"
 "\n"
-"Resultatet används för att förbättra stödet för populära program och för att "
-"ranka program i sökresultat.</i>"
+"Resultatet används för att förbättra stödet för populära program och för att ranka program i sökresultat.</i>"
 
 #: ../softwareproperties/distro.py:37
-#, fuzzy
 msgid ""
-"<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the "
-"popularity contest. If you do so the list of installed software and how "
-"often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian "
-"project.\n"
+"<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian project.\n"
 "\n"
 "The results are used to optimise the layout of the installation CDs."
 msgstr ""
-"<i>För att förbättra Ubuntus användarvänlighet ber vi dig att delta i "
-"Ubuntus populäritetstävling. Om du deltar kommer en lista över de program du "
-"har installerat och uppgifter om hur ofta de används att samlas in. Listan "
-"skickas anonymt till Ubuntu-projektet veckovis.\n"
+"<i>För att förbättra Debians användarvänlighet ber vi dig att delta i Ubuntus populäritetstävling. Om du deltar kommer en lista över de program du har installerat och uppgifter om hur ofta de används att samlas in. Listan skickas anonymt till Debian-projektet veckovis.\n"
 "\n"
-"Resultatet används för att förbättra stödet för populära program och för att "
-"ranka program i sökresultat.</i>"
+"Resultatet används för att optimera layouten för installationsskivorna.</i>"
 
 #: ../softwareproperties/distro.py:44
-msgid ""
-"Submit the list of installed software and how often it is is used to the "
-"distribution project."
-msgstr ""
+msgid "Submit the list of installed software and how often it is is used to the distribution project."
+msgstr "Skicka in listan över installerade program, och hur ofta den används, till distributionsprojektet."
 
 #: ../softwareproperties/kde/DialogMirror.py:68
 msgid "Mirror"
-msgstr "Spegel"
+msgstr "Spegelserver"
 
 #: ../softwareproperties/kde/DialogMirror.py:214
 #: ../softwareproperties/kde/DialogMirror.py:215
-#, fuzzy
 msgid "Testing Mirrors"
-msgstr "Speglar"
+msgstr "Testar spegelservrar"
 
 #: ../softwareproperties/kde/DialogMirror.py:214
 #: ../softwareproperties/kde/DialogMirror.py:217
@@ -130,9 +111,9 @@
 #. TRANS: %s stands for the distribution name e.g. Debian or Ubuntu
 #: ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:227
 #: ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:232
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%s Software"
-msgstr "I_nstallerad programvara"
+msgstr "%s-program"
 
 #. TRANSLATORS: Label for the components in the Internet section
 #. first %s is the description of the component
@@ -150,30 +131,21 @@
 #: ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:358
 #: ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:409
 msgid "Other..."
-msgstr ""
+msgstr "Annan..."
 
 #: ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:509
 msgid "Key"
-msgstr ""
+msgstr "Nyckel"
 
 #. L10N: the example is of the format: deb http://ftp.debian.org sarge main
 #: ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:620
-#, fuzzy, python-format
-msgid ""
-"<p><b>Enter the complete APT line of the<br /> repository that you want to "
-"add as source</b></p><p>The APT line includes the type, location and "
-"components of a repository,<br /> for example <i>\"%s\"</i>.</p>"
-msgstr ""
-"<big><b>Ange den kompletta APT-raden till förrådet som du vill lägga till "
-"som källa</b></big>\n"
-"\n"
-"APT-raden inkluderar typen, platsen och komponenterna för ett förråd, till "
-"exempel <i>\"deb http://ftp.debian.org sarge main\"</i>."
+#, python-format
+msgid "<p><b>Enter the complete APT line of the<br /> repository that you want to add as source</b></p><p>The APT line includes the type, location and components of a repository,<br /> for example <i>\"%s\"</i>.</p>"
+msgstr "<big><b>Ange den kompletta APT-raden för<br /> förrådet som du vill lägga till som källa</b></p><p>APT-raden inkluderar typen, platsen och komponenterna för ett förråd,<br />t.ex. <i>\"%s\"</i>.</p>"
 
 #: ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:621
-#, fuzzy
 msgid "Add APT repository"
-msgstr "_Lägg till värd"
+msgstr "Lägg till APT-förråd"
 
 #: ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:658
 #: ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:733
@@ -190,8 +162,7 @@
 #: ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:744
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogAptKey.py:89
 msgid "The selected file may not be a GPG key file or it might be corrupt."
-msgstr ""
-"Den valda filen verkar inte vara en GPG-nyckel eller så är filen trasig."
+msgstr "Den valda filen verkar inte vara en GPG-nyckel eller så är filen trasig."
 
 #: ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:676
 #: ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:757
@@ -206,9 +177,8 @@
 msgstr "Nyckeln du valde kan inte tas bort. Rapportera detta som ett fel."
 
 #: ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:693
-#, fuzzy
 msgid "Reload"
-msgstr "_Läs om"
+msgstr "Läs om"
 
 #: ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:694
 msgid "Close"
@@ -219,22 +189,19 @@
 msgid ""
 "<b><big>The information about available software is out-of-date</big></b>\n"
 "\n"
-"To install software and updates from newly added or changed sources, you "
-"have to reload the information about available software.\n"
+"To install software and updates from newly added or changed sources, you have to reload the information about available software.\n"
 "\n"
 "You need a working internet connection to continue."
 msgstr ""
 "<b><big>Informationen om tillgänglig programvara är utdaterad</big></b>\n"
 "\n"
-"För att installera programvara och uppdateringar från nyligen tillagda eller "
-"ändrade källor behöver du läsa om information om tillgänglig programvara.\n"
+"För att installera programvara och uppdateringar från nyligen tillagda eller ändrade källor behöver du läsa om information om tillgänglig programvara.\n"
 "\n"
 "Du behöver en fungerande Internetanslutning för att fortsätta."
 
 #: ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:723
-#, fuzzy
 msgid "CD Error"
-msgstr "Fel"
+msgstr "Cd-fel"
 
 #: ../softwareproperties/kde/SoftwarePropertiesKDE.py:724
 #: ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:803
@@ -249,9 +216,8 @@
 "%s"
 
 #: ../softwareproperties/kde/CdromProgress.py:50
-#, fuzzy
 msgid "CD Name"
-msgstr "Namn"
+msgstr "Cd-namn"
 
 #: ../softwareproperties/kde/CdromProgress.py:50
 #: ../softwareproperties/gtk/CdromProgress.py:58
@@ -260,11 +226,10 @@
 
 #: ../softwareproperties/kde/CdromProgress.py:54
 msgid "Insert Disk"
-msgstr ""
+msgstr "Mata in skiva"
 
 #: ../softwareproperties/kde/CdromProgress.py:54
 #: ../softwareproperties/gtk/CdromProgress.py:74
-#, fuzzy
 msgid "Please insert a disk in the drive:"
 msgstr "Mata in en skiva i enheten:"
 
@@ -272,7 +237,8 @@
 msgid "Binary"
 msgstr "Binär"
 
-#: ../softwareproperties/kde/DialogEdit.py:41 ../data/glade/main.glade.h:18
+#: ../softwareproperties/kde/DialogEdit.py:41
+#: ../data/glade/main.glade.h:18
 msgid "Source code"
 msgstr "Källkod"
 
@@ -285,28 +251,25 @@
 msgstr "Källkod"
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogMirror.py:244
-#, fuzzy
 msgid "New mirror"
-msgstr "Spegel"
+msgstr "Ny spegelserver"
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogMirror.py:302
 #, python-format
 msgid "Completed %s of %s tests"
-msgstr ""
+msgstr "Färdigställt %s av %s tester"
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogMirror.py:353
 msgid "No suitable download server was found"
-msgstr ""
+msgstr "Ingen lämplig hämtningsserver hittades"
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogMirror.py:354
-#, fuzzy
 msgid "Please check your Internet connection."
-msgstr "Kontrollera din Internetanslutning."
+msgstr "Kontrollera din internetanslutning."
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogMirror.py:370
-#, fuzzy
 msgid "Canceling..."
-msgstr "Söker..."
+msgstr "Avbryter..."
 
 #: ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:528
 #: ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:548
@@ -317,52 +280,45 @@
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogAptKey.py:37
 #: ../softwareproperties/AptAuth.py:33
 msgid "Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.com>"
-msgstr ""
+msgstr "Nyckel för automatisk signering av Ubuntu-arkiv <ftpmaster@ubuntu.com>"
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogAptKey.py:38
 #: ../softwareproperties/AptAuth.py:34
 msgid "Ubuntu CD Image Automatic Signing Key <cdimage@ubuntu.com>"
-msgstr ""
+msgstr "Nyckel för automatisk signering av Ubuntu cd-avbildningar <cdimage@ubuntu.com>"
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogAptKey.py:78
-#, fuzzy
 msgid "Choose a key-file"
-msgstr "Välj en spegel"
+msgstr "Välj en nyckelfil"
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogAddSourcesList.py:39
-#, fuzzy
 msgid "Add Software Channels"
-msgstr "Programvaruuppdateringar"
+msgstr "Lägg till programkanaler"
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogAddSourcesList.py:80
 msgid "Install software additionally or only from this source?"
 msgid_plural "Install software additionally or only from these sources?"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Installera program valfritt eller endast från denna källa?"
+msgstr[1] "Installera program valfritt eller endast från dessa källor?"
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogAddSourcesList.py:85
-msgid ""
-"You can either add the following sources or replace your current sources by "
-"them. Only install software from trusted sources."
-msgstr ""
+msgid "You can either add the following sources or replace your current sources by them. Only install software from trusted sources."
+msgstr "Du kan antingen lägga till följande källor eller ersätta dina aktuella källor med dem. Installera endast program från pålitliga källor."
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogAddSourcesList.py:100
-#, fuzzy
 msgid "There are no sources to install software from"
-msgstr "Det finns inga giltiga paket att installera"
+msgstr "Det finns inga källor att installera program från"
 
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogAddSourcesList.py:101
 #, python-format
 msgid "The file '%s' does not contain any valid software sources."
-msgstr ""
+msgstr "Filen \"%s\" innehåller inte några giltiga programkällor."
 
 #. L10N: the example is of the format: deb http://ftp.debian.org sarge main
 #: ../softwareproperties/gtk/DialogAdd.py:60
 #, python-format
-msgid ""
-"The APT line includes the type, location and components of a repository, for "
-"example '%s'."
-msgstr ""
+msgid "The APT line includes the type, location and components of a repository, for example '%s'."
+msgstr "APT-raden inkluderar typ, plats och komponenter för ett förråd, t.ex. \"%s\"."
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:1
 msgid "  "
@@ -374,25 +330,23 @@
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:3
 msgid "<b>Downloadable from the Internet</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Hämtningsbara från Internet</b>"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "<b>Installable from CD-ROM/DVD</b>"
-msgstr "<b>Cd-rom/DVD</b>"
+msgstr "<b>Installerbara från cd-rom/dvd</b>"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:5
 msgid "<b>Trusted software providers</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Pålitliga programleverantörer</b>"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:6
 msgid "Add CD-ROM..."
-msgstr ""
+msgstr "Lägg till cd-rom..."
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Add..."
-msgstr "Lägg till"
+msgstr "Lägg till..."
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:8
 msgid "Authentication"
@@ -403,29 +357,24 @@
 msgstr "Hämta från:"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Edit..."
-msgstr "_Redigera"
+msgstr "Redigera..."
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:11
 msgid "Import the public key from a trusted software provider"
-msgstr "Importera den publika nyckeln från en betrodd programvaruleverantör"
+msgstr "Importera den publika nyckeln från en betrodd programleverantör"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "Install _security updates without confirmation"
-msgstr "_Installera säkerhetsuppdateringar utan bekräftelse"
+msgstr "I_nstallera säkerhetsuppdateringar utan bekräftelse"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:13
-msgid ""
-"Keys are used to authenticate the correct source of software and so protect "
-"your computer from malicious software"
-msgstr ""
+msgid "Keys are used to authenticate the correct source of software and so protect your computer from malicious software"
+msgstr "Nycklar används för att autentisera den korrekta källan för programmet och skyddar på så sätt din dator från skadliga program"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "Only _notify about available updates"
-msgstr "Det går inte att installera alla tillgängliga uppdateringar"
+msgstr "_Notifiera endast om tillgängliga uppdateringar"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:15
 msgid "Restore _Defaults"
@@ -444,32 +393,28 @@
 msgstr "Skicka in statistik"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:21
-#, fuzzy
 msgid "Third-Party Software"
-msgstr "Tredjepart"
+msgstr "Tredjepartsprogram"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:22
 msgid "To install from a CD-ROM or DVD, insert the medium into the drive."
-msgstr ""
+msgstr "Mata in mediet i enheten för att installera från en cd-rom eller dvd."
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:23
 msgid "Updates"
 msgstr "Uppdateringar"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:24
-#, fuzzy
 msgid "_Check for updates:"
-msgstr "Letar efter uppdateringar"
+msgstr "_Leta efter uppdateringar:"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:25
-#, fuzzy
 msgid "_Download all updates in the background"
-msgstr "_Hämta uppdateringar i bakgrunden, men installera dem inte"
+msgstr "_Hämta alla uppdateringar i bakgrunden"
 
 #: ../data/glade/main.glade.h:26
-#, fuzzy
 msgid "_Import Key File..."
-msgstr "_Importera nyckelfil"
+msgstr "_Importera nyckelfil..."
 
 #: ../data/glade/dialogs.glade.h:1
 msgid ""
@@ -477,6 +422,9 @@
 "\n"
 "A series of tests will be done to find the best mirror for your location."
 msgstr ""
+"<b><big>Testar hämtningsservrar</big></b>\n"
+"\n"
+"Ett antal tester kommer att genomföras för att hitta den bästa spegelserver för din plats."
 
 #: ../data/glade/dialogs.glade.h:9
 msgid "<b>Comment:</b>"
@@ -499,10 +447,8 @@
 msgstr "<b>URI:</b>"
 
 #: ../data/glade/dialogs.glade.h:14
-msgid ""
-"<big><b>Enter the complete APT line of the repository that you want to add "
-"as source</b></big>"
-msgstr ""
+msgid "<big><b>Enter the complete APT line of the repository that you want to add as source</b></big>"
+msgstr "<big><b>Ange den kompletta APT-raden för förrådet som du vill lägga till som källa</b></big>"
 
 #: ../data/glade/dialogs.glade.h:15
 msgid "APT line:"
@@ -517,13 +463,12 @@
 "Källkod"
 
 #: ../data/glade/dialogs.glade.h:18
-#, fuzzy
 msgid "Choose _Server"
-msgstr "Server"
+msgstr "Välj _server"
 
 #: ../data/glade/dialogs.glade.h:19
 msgid "Choose a Download Server"
-msgstr ""
+msgstr "Välj en hämtningsserver"
 
 #: ../data/glade/dialogs.glade.h:20
 msgid "Edit Source"
@@ -531,11 +476,11 @@
 
 #: ../data/glade/dialogs.glade.h:21
 msgid "Performs a connection test to find the best mirror for your location"
-msgstr ""
+msgstr "Genomför ett anslutningstest för att hitta den bästa spegelservern för din plats"
 
 #: ../data/glade/dialogs.glade.h:22
 msgid "Protocol:"
-msgstr ""
+msgstr "Protokoll:"
 
 #: ../data/glade/dialogs.glade.h:23
 msgid "Scanning CD-ROM"
@@ -554,20 +499,16 @@
 msgstr "_Ersätt"
 
 #: ../data/glade/dialogs.glade.h:27
-#, fuzzy
 msgid "_Select Best Server"
-msgstr "Närmaste server"
+msgstr "_Välj bästa server"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Add Software Channel"
 #~ msgstr "Programvaruuppdateringar"
-
 #~ msgid "Software Channel"
 #~ msgstr "Programvarukanal"
-
 #~ msgid "Source"
 #~ msgstr "Källkod"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<big><b>Enter the complete APT line of the repository that you want to "
 #~ "add as source</b></big>\n"
@@ -580,31 +521,22 @@
 #~ "\n"
 #~ "APT-raden inkluderar typen, platsen och komponenterna för ett förråd, "
 #~ "till exempel <i>\"deb http://ftp.debian.org sarge main\"</i>."
-
 #~ msgid "After one week"
 #~ msgstr "Efter en vecka"
-
 #~ msgid "After two weeks"
 #~ msgstr "Efter två veckor"
-
 #~ msgid "After one month"
 #~ msgstr "Efter en månad"
-
 #~ msgid "After %s days"
 #~ msgstr "Efter %s dagar"
-
 #~ msgid "Main server"
 #~ msgstr "Huvudserver"
-
 #~ msgid "Server for %s"
 #~ msgstr "Server för %s"
-
 #~ msgid "Custom servers"
 #~ msgstr "Anpassade servrar"
-
 #~ msgid "Broken packages"
 #~ msgstr "Trasiga paket"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this "
 #~ "software. Please fix them first using synaptic or apt-get before "
@@ -613,16 +545,12 @@
 #~ "Ditt system innehåller trasiga paket som inte kunde repareras med det här "
 #~ "programmet. Reparera dem först med synaptic eller apt-get innan du "
 #~ "fortsätter."
-
 #~ msgid "Can't upgrade required meta-packages"
 #~ msgstr "Kan inte uppdatera de obligatoriska meta-paketen"
-
 #~ msgid "A essential package would have to be removed"
 #~ msgstr "Ett grundläggande paket skulle behöva tas bort"
-
 #~ msgid "Could not calculate the upgrade"
 #~ msgstr "Kunde inte beräkna uppgraderingen"
-
 #~ msgid ""
 #~ "A unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.\n"
 #~ "\n"
@@ -633,10 +561,8 @@
 #~ "\n"
 #~ "Rapportera det här felet mot paketet \"update-manager\" och inkludera "
 #~ "filerna i /var/log/dist-upgrade/ i felrapporten."
-
 #~ msgid "Error authenticating some packages"
 #~ msgstr "Det gick inte att autentisiera vissa paket"
-
 #~ msgid ""
 #~ "It was not possible to authenticate some packages. This may be a "
 #~ "transient network problem. You may want to try again later. See below for "
@@ -645,20 +571,16 @@
 #~ "Det gick inte att autentisiera vissa paket. Det kan vara ett tillfälligt "
 #~ "nätverksfel. Det kan hjälpa med att försöka senare. Se nedan för en lista "
 #~ "med icke-autentisierade paket."
-
 #~ msgid "Can't install '%s'"
 #~ msgstr "Kan inte installera \"%s\""
-
 #~ msgid ""
 #~ "It was impossible to install a required package. Please report this as a "
 #~ "bug. "
 #~ msgstr ""
 #~ "Det var inte möjligt att installera ett nödvändigt paket. Rapportera "
 #~ "detta som ett fel. "
-
 #~ msgid "Can't guess meta-package"
 #~ msgstr "Kan inte gissa meta-paket"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop or "
 #~ "edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which version "
@@ -671,10 +593,8 @@
 #~ "vilken version av Ubuntu som du kör.\n"
 #~ " Installera först ett av paketen ovan med Synaptic eller apt-get innan du "
 #~ "fortsätter."
-
 #~ msgid "Failed to add the CD"
 #~ msgstr "Misslyckades med att lägga till cd-skivan"
-
 #~ msgid ""
 #~ "There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report "
 #~ "this as a bug if this is a valid Ubuntu CD.\n"
@@ -688,13 +608,10 @@
 #~ "\n"
 #~ "Felmeddelandet var:\n"
 #~ "\"%s\""
-
 #~ msgid "Reading cache"
 #~ msgstr "Läser cache"
-
 #~ msgid "Fetch data from the network for the upgrade?"
 #~ msgstr "Hämta uppgraderingsdata från nätverket?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The upgrade can use the network to check the latest updates and to fetch "
 #~ "packages that are not on the current CD.\n"
@@ -707,10 +624,8 @@
 #~ "\n"
 #~ "Om du har en snabb nätverksanslutning bör du svara \"Ja\" här. Om "
 #~ "nätverket är långsamt kan du svara \"Nej\"."
-
 #~ msgid "No valid mirror found"
 #~ msgstr "Hittade ingen giltig serverspegel"
-
 #~ msgid ""
 #~ "While scaning your repository information no mirror entry for the upgrade "
 #~ "was found.This cam happen if you run a internal mirror or if the mirror "
@@ -727,10 +642,8 @@
 #~ "Vill du skriva över filen \"sources.list\" i alla fall? Om du väljer \"Ja"
 #~ "\" här kommer det att uppdatera alla \"%s\" till \"%s\".\n"
 #~ "Om du väljer \"Nej\" kommer uppdateringen avbrytas."
-
 #~ msgid "Generate default sources?"
 #~ msgstr "Generera standardkällor?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "After scanning your 'sources.list' no valid entry for '%s' was found.\n"
 #~ "\n"
@@ -741,20 +654,16 @@
 #~ "\n"
 #~ "Ska standardposter för \"%s\" läggas till? Om du väljer \"Nej\" kommer "
 #~ "uppdateringen avbrytas."
-
 #~ msgid "Repository information invalid"
 #~ msgstr "Förrådsinformationen är ogiltig"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Upgrading the repository information resulted in a invalid file. Please "
 #~ "report this as a bug."
 #~ msgstr ""
 #~ "Uppdatering av förrådsinformationen orsakade en ogiltig fil. Rapportera "
 #~ "detta som ett fel."
-
 #~ msgid "Third party sources disabled"
 #~ msgstr "Tredjepartskällor inaktiverade"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Some third party entries in your sources.list were disabled. You can re-"
 #~ "enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or with "
@@ -763,10 +672,8 @@
 #~ "Vissa tredjepartsposter i din sources.list blev inaktiverade. Du kan "
 #~ "återaktivera dem efter uppgraderingen med verktyget \"software-properties"
 #~ "\" eller med Synaptic."
-
 #~ msgid "Error during update"
 #~ msgstr "Fel vid uppdatering"
-
 #~ msgid ""
 #~ "A problem occured during the update. This is usually some sort of network "
 #~ "problem, please check your network connection and retry."
@@ -774,10 +681,8 @@
 #~ "Ett problem inträffade under uppdateringen. Detta beror oftast på någon "
 #~ "form av nätverksproblem, var god kontrollera din nätverksanslutning och "
 #~ "försök igen."
-
 #~ msgid "Not enough free disk space"
 #~ msgstr "Inte tillräckligt med ledigt diskutrymme"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The upgrade aborts now. Please free at least %s of disk space on %s. "
 #~ "Empty your trash and remove temporary packages of former installations "
@@ -786,13 +691,10 @@
 #~ "Uppgraderingen avbryts nu. Frigör åtminstone %s diskutrymme på %s. Töm "
 #~ "din papperskorg och ta bort temporära paket från tidigare installationer "
 #~ "genom att använda \"sudo apt-get clean\"."
-
 #~ msgid "Do you want to start the upgrade?"
 #~ msgstr "Vill du starta uppgraderingen?"
-
 #~ msgid "Could not install the upgrades"
 #~ msgstr "Det gick inte att installera uppgraderingarna"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The upgrade aborts now. Your system could be in an unusable state. A "
 #~ "recovery was run (dpkg --configure -a).\n"
@@ -805,20 +707,16 @@
 #~ "\n"
 #~ "Rapportera detta fel mot paketet \"update-manager\" och bifoga filerna i /"
 #~ "var/log/dist-upgrade/ i felrapporten."
-
 #~ msgid "Could not download the upgrades"
 #~ msgstr "Det gick inte att hämta uppgraderingarna"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The upgrade aborts now. Please check your internet connection or "
 #~ "installation media and try again. "
 #~ msgstr ""
 #~ "Uppgraderingen avbryts nu. Var god kontrollera din Internetanslutning "
 #~ "eller ditt installationsmedia, och försök igen. "
-
 #~ msgid "Support for some applications ended"
 #~ msgstr "Stöd för vissa program har upphört"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Canonical Ltd. no longer provides support for the following software "
 #~ "packages. You can still get support from the community.\n"
@@ -831,38 +729,28 @@
 #~ "\n"
 #~ "Om du inte har aktiverat gemenskapsunderhållen programvara (universe), "
 #~ "kommer dessa paket att föreslås för borttagning i nästa steg."
-
 #~ msgid "Remove obsolete packages?"
 #~ msgstr "Ta bort föråldrade paket?"
-
 #~ msgid "_Skip This Step"
 #~ msgstr "_Hoppa över det här steget"
-
 #~ msgid "_Remove"
 #~ msgstr "_Ta bort"
-
 #~ msgid "Error during commit"
 #~ msgstr "Fel inträffade vid verkställandet"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Some problem occured during the clean-up. Please see the below message "
 #~ "for more information. "
 #~ msgstr ""
 #~ "Något fel inträffade vid upprensningen. Se meddelandet nedan för mer "
 #~ "information. "
-
 #~ msgid "Restoring original system state"
 #~ msgstr "Återställer ursprungligt systemtillstånd"
-
 #~ msgid "Fetching backport of '%s'"
 #~ msgstr "Hämtar bakåtportering av \"%s\""
-
 #~ msgid "Checking package manager"
 #~ msgstr "Kontrollerar pakethanterare"
-
 #~ msgid "Preparing the upgrade failed"
 #~ msgstr "Förberedelse av uppgradering misslyckades"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Preparing the system for the upgrade failed. Please report this as a bug "
 #~ "against the 'update-manager' package and include the files in /var/log/"
@@ -871,13 +759,10 @@
 #~ "Förberedelse av systemet för uppgraderingen misslyckades. Rapportera det "
 #~ "här som ett fel mot paketet \"update-manager\" och inkludera filerna i /"
 #~ "var/log/dist-upgrade/ i felrapporten."
-
 #~ msgid "Updating repository information"
 #~ msgstr "Uppdaterar förrådsinformation"
-
 #~ msgid "Invalid package information"
 #~ msgstr "Ogiltig paketinformation"
-
 #~ msgid ""
 #~ "After your package information was updated the essential package '%s' can "
 #~ "not be found anymore.\n"
@@ -890,40 +775,28 @@
 #~ "Detta innebär att det finns ett allvarligt fel, vänligen rapportera detta "
 #~ "fel mot paketet \"update-manager\" och bifoga filerna i /var/log/dist-"
 #~ "upgrade/ i felrapporten."
-
 #~ msgid "Asking for confirmation"
 #~ msgstr "Ber om bekräftelse"
-
 #~ msgid "Upgrading"
 #~ msgstr "Uppgraderar"
-
 #~ msgid "Searching for obsolete software"
 #~ msgstr "Söker efter föråldrad programvara"
-
 #~ msgid "System upgrade is complete."
 #~ msgstr "Systemuppdateringen är klar."
-
 #~ msgid "Please insert '%s' into the drive '%s'"
 #~ msgstr "Mata in \"%s\" i enheten \"%s\""
-
 #~ msgid "Fetching is complete"
 #~ msgstr "Hämtning är klar"
-
 #~ msgid "Fetching file %li of %li at %s/s"
 #~ msgstr "Hämtar fil %li av %li i %s/s"
-
 #~ msgid "About %s remaining"
 #~ msgstr "Ungefär %s återstående"
-
 #~ msgid "Fetching file %li of %li"
 #~ msgstr "Hämtar fil %li av %li"
-
 #~ msgid "Applying changes"
 #~ msgstr "Verkställer ändringar"
-
 #~ msgid "Could not install '%s'"
 #~ msgstr "Kunde inte installera \"%s\""
-
 #~ msgid ""
 #~ "The upgrade aborts now. Please report this bug against the 'update-"
 #~ "manager' package and include the files in /var/log/dist-upgrade/ in the "
@@ -931,27 +804,22 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Uppgraderingen avbryter nu. Rapportera detta fel mot paketet \"update-"
 #~ "manager\" och bifoga filerna i /var/log/dist-upgrade/ i felrapporten."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Replace the customized configuration file\n"
 #~ "'%s'?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ersätt den anpassade konfigurationsfilen\n"
 #~ "\"%s\"?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You will lose any changes you have made to this configuration file if you "
 #~ "choose to replace it with a newer version."
 #~ msgstr ""
 #~ "Du kommer att förlora de ändringar du har gjort i den här "
 #~ "konfigurationsfilen om du väljer att ersätta den med en senare version."
-
 #~ msgid "The 'diff' command was not found"
 #~ msgstr "Kommandot \"diff\" hittades inte"
-
 #~ msgid "A fatal error occured"
 #~ msgstr "Ett ödesdigert fel uppstod"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please report this as a bug and include the files /var/log/dist-upgrade/"
 #~ "main.log and /var/log/dist-upgrade/apt.log in your report. The upgrade "
@@ -963,22 +831,18 @@
 #~ "avbryts nu.\n"
 #~ "Din ursprungliga sources.list sparades som /etc/apt/sources.list."
 #~ "distUpgrade."
-
 #~ msgid "%d package is going to be removed."
 #~ msgid_plural "%d packages are going to be removed."
 #~ msgstr[0] "%d paket kommer att tas bort."
 #~ msgstr[1] "%d paket kommer att tas bort."
-
 #~ msgid "%d new package is going to be installed."
 #~ msgid_plural "%d new packages are going to be installed."
 #~ msgstr[0] "%d nytt paket kommer att installeras."
 #~ msgstr[1] "%d nya paket kommer att installeras."
-
 #~ msgid "%d package is going to be upgraded."
 #~ msgid_plural "%d packages are going to be upgraded."
 #~ msgstr[0] "%d paket kommer att uppgraderas."
 #~ msgstr[1] "%d paket kommer att uppgraderas."
-
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "\n"
@@ -987,65 +851,50 @@
 #~ "\n"
 #~ "\n"
 #~ "Du måste hämta totalt %s. "
-
 #~ msgid ""
 #~ "Fetching and installing the upgrade can take several hours and cannot be "
 #~ "canceled at any time later."
 #~ msgstr ""
 #~ "Hämtning och installation av uppgraderingen kan ta flera timmar och kan "
 #~ "inte avbrytas."
-
 #~ msgid "To prevent data loss close all open applications and documents."
 #~ msgstr ""
 #~ "Stäng alla öppna program och dokument för att förhindra dataförlust."
-
 #~ msgid "Your system is up-to-date"
 #~ msgstr "Ditt system är uppdaterat"
-
 #~ msgid ""
 #~ "There are no upgrades available for your system. The upgrade will now be "
 #~ "canceled."
 #~ msgstr ""
 #~ "Det finns inga tillgängliga uppgraderingar för ditt system. "
 #~ "Uppgraderingen kommer nu att avbrytas."
-
 #~ msgid "<b>Remove %s</b>"
 #~ msgstr "<b>Ta bort %s</b>"
-
 #~ msgid "Install %s"
 #~ msgstr "Installera %s"
-
 #~ msgid "Upgrade %s"
 #~ msgstr "Uppgradera %s"
-
 #~ msgid "%li days %li hours %li minutes"
 #~ msgstr "%li dagar %li timmar %li minuter"
-
 #~ msgid "%li hours %li minutes"
 #~ msgstr "%li timmar %li minuter"
-
 #~ msgid "%li minutes"
 #~ msgstr "%li minuter"
-
 #~ msgid "%li seconds"
 #~ msgstr "%li sekunder"
-
 #~ msgid ""
 #~ "This download will take about %s with a 1Mbit DSL connection and about %s "
 #~ "with a 56k modem"
 #~ msgstr ""
 #~ "Den här hämtningen kommer att ta ungefär %s med en 1 Mbit DSL-"
 #~ "anslutningen och ungefär %s med ett 56k-modem"
-
 #~ msgid "Reboot required"
 #~ msgstr "Omstart krävs"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The upgrade is finished and a reboot is required. Do you want to do this "
 #~ "now?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Uppgraderingen är klar och datorn behöver startas om. Vill du göra det nu?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<b><big>Cancel the running upgrade?</big></b>\n"
 #~ "\n"
@@ -1056,210 +905,151 @@
 #~ "\n"
 #~ "Systemet kan hamna i ett oanvändbart tillstånd om du avbryter "
 #~ "uppgraderingen. Det rekommenderas starkt att du fortsätter uppgraderingen."
-
 #~ msgid "<b><big>Restart the system to complete the upgrade</big></b>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<b><big>Starta om systemet för att färdigställa uppgraderingen</big></b>"
-
 #~ msgid "<b><big>Start the upgrade?</big></b>"
 #~ msgstr "<b><big>Starta uppgraderingen?</big></b>"
-
 #~ msgid "<b><big>Upgrading Ubuntu to version 6.10</big></b>"
 #~ msgstr "<b><big>Uppgraderar Ubuntu till version 6.10</big></b>"
-
 #~ msgid "Cleaning up"
 #~ msgstr "Rensar upp"
-
 #~ msgid "Details"
 #~ msgstr "Detaljer"
-
 #~ msgid "Difference between the files"
 #~ msgstr "Skillnad mellan filerna"
-
 #~ msgid "Fetching and installing the upgrades"
 #~ msgstr "Hämtar och installerar uppgraderingarna"
-
 #~ msgid "Modifying the software channels"
 #~ msgstr "Ändrar programvarukanalerna"
-
 #~ msgid "Preparing the upgrade"
 #~ msgstr "Förbereder uppgraderingen"
-
 #~ msgid "Restarting the system"
 #~ msgstr "Startar om datorn"
-
 #~ msgid "Terminal"
 #~ msgstr "Terminalfönster"
-
 #~ msgid "_Cancel Upgrade"
 #~ msgstr "_Avbryt uppgradering"
-
 #~ msgid "_Continue"
 #~ msgstr "_Fortsätt"
-
 #~ msgid "_Keep"
 #~ msgstr "_Behåll"
-
 #~ msgid "_Report Bug"
 #~ msgstr "_Rapportera fel"
-
 #~ msgid "_Restart Now"
 #~ msgstr "_Starta om nu"
-
 #~ msgid "_Resume Upgrade"
 #~ msgstr "_Återuppta uppgraderingen"
-
 #~ msgid "_Start Upgrade"
 #~ msgstr "_Starta uppgradering"
-
 #~ msgid "Could not find the release notes"
 #~ msgstr "Det gick inte att hitta versionsfaktan"
-
 #~ msgid "The server may be overloaded. "
 #~ msgstr "Servern kan vara överbelastad. "
-
 #~ msgid "Could not download the release notes"
 #~ msgstr "Det gick inte att hämta versionsfaktan"
-
 #~ msgid "Could not run the upgrade tool"
 #~ msgstr "Det gick inte att köra uppgraderingsverktyget"
-
 #~ msgid ""
 #~ "This is most likely a bug in the upgrade tool. Please report it as a bug"
 #~ msgstr ""
 #~ "Det är troligen ett fel i uppgraderingsverktyget. Rapportera det som ett "
 #~ "fel."
-
 #~ msgid "Downloading the upgrade tool"
 #~ msgstr "Hämtar uppgraderingsverktyget"
-
 #~ msgid "The upgrade tool will guide you through the upgrade process."
 #~ msgstr ""
 #~ "Uppgraderingsverktyget kommer att guida dig genom uppgraderingsprocessen."
-
 #~ msgid "Upgrade tool signature"
 #~ msgstr "Uppgraderingsverktygets signatur"
-
 #~ msgid "Upgrade tool"
 #~ msgstr "Uppgraderingsverktyg"
-
 #~ msgid "Failed to fetch"
 #~ msgstr "Misslyckades med att hämta"
-
 #~ msgid "Fetching the upgrade failed. There may be a network problem. "
 #~ msgstr ""
 #~ "Hämtningen av uppgraderingen misslyckades. Det kan vara ett problem med "
 #~ "nätverket. "
-
 #~ msgid "Failed to extract"
 #~ msgstr "Misslyckades med att extrahera"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Extracting the upgrade failed. There may be a problem with the network or "
 #~ "with the server. "
 #~ msgstr ""
 #~ "Extraheringen av uppgraderingen misslyckades. Det kan vara ett problem "
 #~ "med nätverket eller med servern. "
-
 #~ msgid "Verfication failed"
 #~ msgstr "Verifieringen misslyckades"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Verifying the upgrade failed. There may be a problem with the network or "
 #~ "with the server. "
 #~ msgstr ""
 #~ "Validering av uppgraderingen misslyckades. Det kan finnas ett problem i "
 #~ "nätverket eller med servern. "
-
 #~ msgid "Authentication failed"
 #~ msgstr "Autentisering misslyckades"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Authenticating the upgrade failed. There may be a problem with the "
 #~ "network or with the server. "
 #~ msgstr ""
 #~ "Autentisering av uppgraderingen misslyckades. Det kan vara ett problem "
 #~ "med nätverket eller med servern. "
-
 #~ msgid "Downloading file %(current)li of %(total)li with %(speed)s/s"
 #~ msgstr "Hämtar fil %(current)li av %(total)li med %(speed)s/s"
-
 #~ msgid "Downloading file %(current)li of %(total)li"
 #~ msgstr "Hämtar fil %(current)li av %(total)li"
-
 #~ msgid "The list of changes is not available"
 #~ msgstr "Listan över ändringar finns inte tillgänglig"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The list of changes is not available yet.\n"
 #~ "Please try again later."
 #~ msgstr ""
 #~ "Listan över ändringar är ännu inte tillgänglig.\n"
 #~ "Försök igen senare."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to download the list of changes. \n"
 #~ "Please check your Internet connection."
 #~ msgstr ""
 #~ "Misslyckades med att hämta listan över ändringar. \n"
 #~ "Kontrollera din Internetanslutning."
-
 #~ msgid "Important security updates"
 #~ msgstr "Viktiga säkerhetsuppdateringar"
-
 #~ msgid "Recommended updates"
 #~ msgstr "Rekommenderade uppdateringar"
-
 #~ msgid "Proposed updates"
 #~ msgstr "Föreslagna uppdateringar"
-
 #~ msgid "Backports"
 #~ msgstr "Bakåtporteringar"
-
 #~ msgid "Distribution updates"
 #~ msgstr "Uppdateringar för utgåva"
-
 #~ msgid "Other updates"
 #~ msgstr "Övriga uppdateringar"
-
 #~ msgid "Version %s: \n"
 #~ msgstr "Version %s: \n"
-
 #~ msgid "Downloading list of changes..."
 #~ msgstr "Hämtar lista över ändringar..."
-
 #~ msgid "_Uncheck All"
 #~ msgstr "_Avmarkera allt"
-
 #~ msgid "_Check All"
 #~ msgstr "_Kontrollera alla"
-
 #~ msgid "Download size: %s"
 #~ msgstr "Hämtningsstorlek: %s"
-
 #~ msgid "You can install %s update"
 #~ msgid_plural "You can install %s updates"
 #~ msgstr[0] "Du kan installera %s uppdatering"
 #~ msgstr[1] "Du kan installera %s uppdateringar"
-
 #~ msgid "Please wait, this can take some time."
 #~ msgstr "Var god vänta, det här kan ta lite tid."
-
 #~ msgid "Update is complete"
 #~ msgstr "Uppdateringen är färdig"
-
 #~ msgid "From version %(old_version)s to %(new_version)s"
 #~ msgstr "Från version %(old_version)s till %(new_version)s"
-
 #~ msgid "Version %s"
 #~ msgstr "Version %s"
-
 #~ msgid "(Size: %s)"
 #~ msgstr "(Storlek: %s)"
-
 #~ msgid "Your distribution is not supported anymore"
 #~ msgstr "Din distribution stöds inte längre"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You will not get any further security fixes or critical updates. Upgrade "
 #~ "to a later version of Ubuntu Linux. See http://www.ubuntu.com for more "
@@ -1268,13 +1058,10 @@
 #~ "Du kommer inte längre att få säkerhets- eller kritiska uppdateringar. "
 #~ "Uppgradera till en senare version av Ubuntu Linux. Se http://www.ubuntu."
 #~ "com för mer information om hur man uppgraderar."
-
 #~ msgid "<b>New distribution release '%s' is available</b>"
 #~ msgstr "<b>Ny distributionsutgåva \"%s\" finns tillgänglig</b>"
-
 #~ msgid "Software index is broken"
 #~ msgstr "Programindexet är trasigt"
-
 #~ msgid ""
 #~ "It is impossible to install or remove any software. Please use the "
 #~ "package manager \"Synaptic\" or run \"sudo apt-get install -f\" in a "
@@ -1283,19 +1070,14 @@
 #~ "Det är inte möjligt att installera eller ta bort några program. Använd "
 #~ "pakethanteraren \"Synaptic\" eller kör \"sudo apt-get install -f\" i en "
 #~ "terminal för att rätta till det här problemet först."
-
 #~ msgid "None"
 #~ msgstr "Ingen"
-
 #~ msgid "1 KB"
 #~ msgstr "1 KB"
-
 #~ msgid "%.0f KB"
 #~ msgstr "%.0f KB"
-
 #~ msgid "%.1f MB"
 #~ msgstr "%.1f MB"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<b><big>You must check for updates manually</big></b>\n"
 #~ "\n"
@@ -1308,34 +1090,24 @@
 #~ "Ditt system letar inte automatiskt efter uppdateringar. Du kan konfiguera "
 #~ "det här beteendet i <i>Programvarukällor</i> under fliken "
 #~ "<i>Internetuppdateringar</i>."
-
 #~ msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
 #~ msgstr "<big><b>Håll ditt system uppdaterat</b></big>"
-
 #~ msgid "<big><b>Not all updates can be installed</b></big>"
 #~ msgstr "<big><b>Inte alla uppdateringar kan installeras</b></big>"
-
 #~ msgid "<big><b>Starting update manager</b></big>"
 #~ msgstr "<big><b>Startar Uppdateringshanterare</b></big>"
-
 #~ msgid "Changes"
 #~ msgstr "Ändringar"
-
 #~ msgid "Changes and description of the update"
 #~ msgstr "Ändringar och beskrivning av uppdateringen"
-
 #~ msgid "Chec_k"
 #~ msgstr "_Kontrollera"
-
 #~ msgid "Check the software channels for new updates"
 #~ msgstr "Leta efter nya uppdateringar i programvarukanalerna"
-
 #~ msgid "Description"
 #~ msgstr "Beskrivning"
-
 #~ msgid "Release Notes"
 #~ msgstr "Versionsfakta"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Run a distribution upgrade, to install as many updates as possible. \n"
 #~ "\n"
@@ -1347,91 +1119,66 @@
 #~ "\n"
 #~ "Det här kan orsakas av en icke-komplett uppgradering, inofficiella "
 #~ "programvarupaket eller genom att köra en utvecklingsversion."
-
 #~ msgid "Show progress of single files"
 #~ msgstr "Visa förlopp för enstaka filer"
-
 #~ msgid "Software Updates"
 #~ msgstr "Programvaruuppdateringar"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and "
 #~ "provide new features."
 #~ msgstr ""
 #~ "Programvaruuppdateringar rättar till fel, eliminerar säkerhetsproblem och "
 #~ "ger dig nya funktioner."
-
 #~ msgid "U_pgrade"
 #~ msgstr "U_ppgradera"
-
 #~ msgid "Upgrade to the latest version of Ubuntu"
 #~ msgstr "Uppgradera till senaste versionen av Ubuntu"
-
 #~ msgid "_Check"
 #~ msgstr "_Kontrollera"
-
 #~ msgid "_Distribution Upgrade"
 #~ msgstr "_Uppgradering av utgåva"
-
 #~ msgid "_Hide this information in the future"
 #~ msgstr "_Dölj denna information i framtiden"
-
 #~ msgid "_Install Updates"
 #~ msgstr "_Installera uppdateringar"
-
 #~ msgid "_Upgrade"
 #~ msgstr "_Uppgradera"
-
 #~ msgid "changes"
 #~ msgstr "ändrar"
-
 #~ msgid "updates"
 #~ msgstr "uppdaterar"
-
 #~ msgid "<b>Internet updates</b>"
 #~ msgstr "<b>Internetuppdateringar</b>"
-
 #~ msgid "<b>Internet</b>"
 #~ msgstr "<b>Internet</b>"
-
 #~ msgid "Add Cdrom"
 #~ msgstr "Lägg till cd-rom"
-
 #~ msgid "D_elete downloaded software files:"
 #~ msgstr "_Ta bort hämtade programvarufiler:"
-
 #~ msgid "Internet Updates"
 #~ msgstr "Internetuppdateringar"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Only security updates from the official Ubuntu servers will be installed "
 #~ "automatically"
 #~ msgstr ""
 #~ "Endast säkerhetsuppdateringar från de officiella Ubuntuservrarna kommer "
 #~ "installeras automatiskt"
-
 #~ msgid "_Check for updates automatically:"
 #~ msgstr "Leta efter uppdateringar _automatiskt:"
-
 #~ msgid "_Download updates automatically, but do not install them"
 #~ msgstr "_Hämta automatiskt uppdateringar, men installera dem inte"
-
 #~ msgid "Show and install available updates"
 #~ msgstr "Visa och installera tillgängliga uppdateringar"
-
 #~ msgid "Update Manager"
 #~ msgstr "Uppdateringshanterare"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Check automatically if a new version of the current distribution is "
 #~ "available and offer to upgrade (if possible)."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kontrollera automatiskt om en snare version för nuvarande distribution "
 #~ "finns tillgänglig och fråga om du vill uppgradera (om möjligt)."
-
 #~ msgid "Check for new distribution releases"
 #~ msgstr "Sök efter nya utgåvor av distributionen"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If automatic checking for updates is disabled, you have to reload the "
 #~ "channel list manually. This option allows to hide the reminder shown in "
@@ -1440,163 +1187,112 @@
 #~ "Om automatisk kontroll efter uppdatering är inaktiverad behöver du läsa "
 #~ "om kanallistan manuellt. Det här alternativet tillåter att påminnelsen "
 #~ "döljs i det här fallet."
-
 #~ msgid "Remind to reload the channel list"
 #~ msgstr "Påminn om att uppdatera kanallistan"
-
 #~ msgid "Show details of an update"
 #~ msgstr "Visa detaljer för en uppdatering"
-
 #~ msgid "Stores the size of the update-manager dialog"
 #~ msgstr "Lagrar storleken för uppdateringshanterarens dialogfönster"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Stores the state of the expander that contains the list of changes and "
 #~ "the description"
 #~ msgstr ""
 #~ "Lagrar tillståndet för expanderaren som innehåller listan av ändringar "
 #~ "och beskrivningen"
-
 #~ msgid "The window size"
 #~ msgstr "Fönsterstorleken"
-
 #~ msgid ""
 #~ "http://changelogs.ubuntu.com/changelogs/pool/%s/%s/%s/%s_%s/changelog"
 #~ msgstr ""
 #~ "http://changelogs.ubuntu.com/changelogs/pool/%s/%s/%s/%s_%s/changelog"
-
 #~ msgid "Ubuntu 6.10 'Edgy Eft'"
 #~ msgstr "Ubuntu 6.10 \"Edgy Eft\""
-
 #~ msgid "Community maintained"
 #~ msgstr "Gemenskapsunderhållen"
-
 #~ msgid "Proprietary drivers for devices"
 #~ msgstr "Properitära drivrutiner för enheter"
-
 #~ msgid "Restricted software"
 #~ msgstr "Inskränkt programvara"
-
 #~ msgid "Cdrom with Ubuntu 6.10 'Edgy Eft'"
 #~ msgstr "Cd-rom med Ubuntu 6.10 \"Edgy Eft\""
-
 #~ msgid "Ubuntu 6.06 LTS 'Dapper Drake'"
 #~ msgstr "Ubuntu 6.06 LTS \"Dapper Drake\""
-
 #~ msgid "Canonical supported Open Source software"
 #~ msgstr "Öppen källkodsprogramvara som stöds av Canonical"
-
 #~ msgid "Community maintained (universe)"
 #~ msgstr "Gemenskapsunderhållen (universe)"
-
 #~ msgid "Community maintained Open Source software"
 #~ msgstr "Öppen källkodsprogramvara underhållen av gemenskapen"
-
 #~ msgid "Non-free drivers"
 #~ msgstr "Ickefria drivrutiner"
-
 #~ msgid "Proprietary drivers for devices "
 #~ msgstr "Properitära drivrutiner för enheter "
-
 #~ msgid "Restricted software (Multiverse)"
 #~ msgstr "Inskränkt programvara (Multiverse)"
-
 #~ msgid "Software restricted by copyright or legal issues"
 #~ msgstr "Programvara begränsad av upphovsrätt eller juridiska avtal"
-
 #~ msgid "Cdrom with Ubuntu 6.06 LTS 'Dapper Drake'"
 #~ msgstr "Cd-rom med Ubuntu 6.06 LTS \"Dapper Drake\""
-
 #~ msgid "Backported updates"
 #~ msgstr "Bakåtporterade uppdateringar"
-
 #~ msgid "Ubuntu 5.10 'Breezy Badger'"
 #~ msgstr "Ubuntu 5.10 \"Breezy Badger\""
-
 #~ msgid "Cdrom with Ubuntu 5.10 'Breezy Badger'"
 #~ msgstr "Cd-rom med Ubuntu 5.10 \"Breezy Badger\""
-
 #~ msgid "Ubuntu 5.10 Security Updates"
 #~ msgstr "Ubuntu 5.10 Säkerhetsuppdateringar"
-
 #~ msgid "Ubuntu 5.10 Updates"
 #~ msgstr "Ubuntu 5.10 Uppdateringar"
-
 #~ msgid "Ubuntu 5.10 Backports"
 #~ msgstr "Ubuntu 5.10 Bakåtportar"
-
 #~ msgid "Ubuntu 5.04 'Hoary Hedgehog'"
 #~ msgstr "Ubuntu 5.04 \"Hoary Hedgehog\""
-
 #~ msgid "Cdrom with Ubuntu 5.04 'Hoary Hedgehog'"
 #~ msgstr "Cd-rom med Ubuntu 5.04 \"Hoary Hedgehog\""
-
 #~ msgid "Officially supported"
 #~ msgstr "Stöds officiellt"
-
 #~ msgid "Ubuntu 5.04 Security Updates"
 #~ msgstr "Säkerhetsuppdateringar för Ubuntu 5.04"
-
 #~ msgid "Ubuntu 5.04 Updates"
 #~ msgstr "Uppdateringar för Ubuntu 5.04"
-
 #~ msgid "Ubuntu 5.04 Backports"
 #~ msgstr "Bakåtporteringar för Ubuntu 5.04"
-
 #~ msgid "Ubuntu 4.10 'Warty Warthog'"
 #~ msgstr "Ubuntu 4.10 \"Warty Warthog\""
-
 #~ msgid "Community maintained (Universe)"
 #~ msgstr "Gemenskapsunderhållen (Universe)"
-
 #~ msgid "Non-free (Multiverse)"
 #~ msgstr "Ickefri (Multiverse)"
-
 #~ msgid "Cdrom with Ubuntu 4.10 'Warty Warthog'"
 #~ msgstr "Cd-rom med Ubuntu 4.10 \"Warty Warthog\""
-
 #~ msgid "No longer officially supported"
 #~ msgstr "Stöds inte längre officiellt"
-
 #~ msgid "Restricted copyright"
 #~ msgstr "Begränsad upphovsrätt"
-
 #~ msgid "Ubuntu 4.10 Security Updates"
 #~ msgstr "Säkerhetsuppdateringar för Ubuntu 4.10"
-
 #~ msgid "Ubuntu 4.10 Updates"
 #~ msgstr "Uppdateringar för Ubuntu 4.10"
-
 #~ msgid "Ubuntu 4.10 Backports"
 #~ msgstr "Bakåtporteringar för Ubuntu 4.10"
-
 #~ msgid "http://packages.debian.org/changelogs/pool/%s/%s/%s/%s_%s/changelog"
 #~ msgstr "http://packages.debian.org/changelogs/pool/%s/%s/%s/%s_%s/changelog"
-
 #~ msgid "Debian 3.1 \"Sarge\""
 #~ msgstr "Debian 3.1 \"Sarge\""
-
 #~ msgid "http://security.debian.org/"
 #~ msgstr "http://security.debian.org/"
-
 #~ msgid "Debian 3.1 \"Sarge\" Security Updates"
 #~ msgstr "Debian 3.1 \"Sarge\" Säkerhetsuppdateringar"
-
 #~ msgid "Debian \"Etch\" (testing)"
 #~ msgstr "Debian \"Etch\" (testing)"
-
 #~ msgid "http://http.us.debian.org/debian/"
 #~ msgstr "http://ftp.se.debian.org/debian/"
-
 #~ msgid "Debian \"Sid\" (unstable)"
 #~ msgstr "Debian \"Sid\" (unstable)"
-
 #~ msgid "DFSG-compatible Software with Non-Free Dependencies"
 #~ msgstr "DFSG-kompatibel programvara med icke-fria beroenden"
-
 #~ msgid "Non-DFSG-compatible Software"
 #~ msgstr "Icke-DFSG-kompatibel programvara"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<big><b>Error scaning the CD</b></big>\n"
 #~ "\n"
@@ -1605,14 +1301,12 @@
 #~ "<big><b>Fel vid genomsökning av cd-skiva</b></big>\n"
 #~ "\n"
 #~ "%s"
-
 #~ msgid ""
 #~ "A unresolvable problem occured while calculating the upgrade. Please "
 #~ "report this as a bug. "
 #~ msgstr ""
 #~ "Ett problem uppstod som inte gick att lösa när uppgraderingen beräknades. "
 #~ "Rapportera detta som ett fel. "
-
 #~ msgid ""
 #~ "Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop or "
 #~ "edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which version "
@@ -1625,7 +1319,6 @@
 #~ "Ubuntu du använder.\n"
 #~ " Installera ett av dessa paket först med synaptic eller apt-get innan du "
 #~ "fortsätter."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Some third party entries in your souces.list where disabled. You can re-"
 #~ "enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or with "
@@ -1634,17 +1327,14 @@
 #~ "Vissa tredjepartskällor i din sources.list blev inaktiverade. Du kan "
 #~ "återaktivera dem efter uppgraderingen med verktyget \"software-properties"
 #~ "\" eller med synaptic."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The upgrade aborts now. Your system can be in an unusable state. A "
 #~ "recovery was run (dpkg --configure -a)."
 #~ msgstr ""
 #~ "Uppgraderingen avbryts nu. Ditt system kan vara i ett oanvändbart "
 #~ "tillstånd. En återhämtning kördes (dpkg --configure -a)."
-
 #~ msgid "Some software no longer officially supported"
 #~ msgstr "Viss programvara stöds inte officiellt längre"
-
 #~ msgid ""
 #~ "These installed packages are no longer officially supported, and are now "
 #~ "only community-supported ('universe').\n"
@@ -1655,10 +1345,8 @@
 #~ "Dessa installerade paket har inte längre officiellt stöd, och är nu "
 #~ "enbart gemenskapsunderhållna (\"universe\").Om du inte har \"universe\" "
 #~ "aktiverat kommer dessa paket föreslås för borttagning i nästa steg. "
-
 #~ msgid "Restoring originale system state"
 #~ msgstr "Återställer ursprunglig systemstatus"
-
 #~ msgid ""
 #~ "After your package information was updated the essential package '%s' can "
 #~ "not be found anymore.\n"
@@ -1667,38 +1355,28 @@
 #~ "Efter att paketinformationen uppdaterades går det inte att hitta det "
 #~ "nödvändiga paketet \"%s\" längre.\n"
 #~ "Det här tyder på ett allvarligt fel, rapportera detta som ett fel."
-
 #~ msgid "About %li days %li hours %li minutes remaining"
 #~ msgstr "Ungefär %li dagar, %li timmar och %li minuter återstår"
-
 #~ msgid "About %li hours %li minutes remaining"
 #~ msgstr "Ungefär %li timmar och %li minuter återstår"
-
 #~ msgid "About %li minutes remaining"
 #~ msgstr "Ungefär %li minuter återstår"
-
 #~ msgid "About %li seconds remaining"
 #~ msgstr "Ungefär %li sekunder återstår"
-
 #~ msgid "Download is complete"
 #~ msgstr "Hämtningen är färdig"
-
 #~ msgid "Downloading file %li of %li at %s/s"
 #~ msgstr "Hämtar fil %li av %li i %s/s"
-
 #~ msgid "Downloading file %li of %li"
 #~ msgstr "Hämtar fil %li av %li"
-
 #~ msgid "The upgrade aborts now. Please report this bug."
 #~ msgstr "Uppdateringen avbryts nu. Rapportera detta som ett fel."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Replace configuration file\n"
 #~ "'%s'?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ersätt konfigurationsfilen\n"
 #~ "\"%s\"?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please report this as a bug and include the files /var/log/dist-upgrade."
 #~ "log and /var/log/dist-upgrade-apt.log in your report. The upgrade aborts "
@@ -1710,72 +1388,56 @@
 #~ "avbryts nu.\n"
 #~ "Din ursprungliga sources.list sparades i /etc/apt/sources.list."
 #~ "distUpgrade."
-
 #~ msgid "%s package is going to be removed."
 #~ msgid_plural "%s packages are going to be removed."
 #~ msgstr[0] "%s paket kommer att tas bort."
 #~ msgstr[1] "%s paket kommer att tas bort."
-
 #~ msgid "%s new package is going to be installed."
 #~ msgid_plural "%s new packages are going to be installed."
 #~ msgstr[0] "%s nytt paket kommer att installeras."
 #~ msgstr[1] "%s nya paket kommer att installeras."
-
 #~ msgid "%s package is going to be upgraded."
 #~ msgid_plural "%s packages are going to be upgraded."
 #~ msgstr[0] "%s paket kommer att uppgraderas."
 #~ msgstr[1] "%s paket kommer att uppgraderas."
-
 #~ msgid "You have to download a total of %s."
 #~ msgstr "Du behöver hämta totalt %s."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The upgrade can take several hours and cannot be canceled at any time "
 #~ "later."
 #~ msgstr ""
 #~ "Uppgraderingen kan ta flera timmar och kan inte avbrytas under tiden."
-
 #~ msgid "Could not find any upgrades"
 #~ msgstr "Kunde inte hitta några uppgraderingar"
-
 #~ msgid "Your system has already been upgraded."
 #~ msgstr "Ditt system har redan uppgraderats."
-
 #~ msgid ""
 #~ "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Upgrading to Ubuntu 6.06 LTS</span>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<span weight=\"bold\" size=\"x-large\">Uppgraderar till Ubuntu 6.06 LTS</"
 #~ "span>"
-
 #~ msgid "Downloading and installing the upgrades"
 #~ msgstr "Hämtar och installerar uppgraderingarna"
-
 #~ msgid "Upgrading Ubuntu"
 #~ msgstr "Uppgraderar Ubuntu"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Verfing the upgrade failed. There may be a problem with the network or "
 #~ "with the server. "
 #~ msgstr ""
 #~ "Verifieringen av uppgraderingen misslyckades. Det kan vara ett problem "
 #~ "med nätverket eller med servern. "
-
 #~ msgid "Downloading file %li of %li with %s/s"
 #~ msgstr "Hämtar fil %li av %li i %s/s"
-
 #~ msgid "Downloading file %li of %li with unknown speed"
 #~ msgstr "Hämtar fil %li av %li med okänd hastighet"
-
 #~ msgid "The list of changes is not available yet. Please try again later."
 #~ msgstr "Listan med ändringar är inte tillgänglig ännu. Försök igen senare"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to download the list of changes. Please check your Internet "
 #~ "connection."
 #~ msgstr ""
 #~ "Misslyckades med att hämta listan med ändringar. Kontrollera din "
 #~ "Internetanslutning."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Some updates require the removal of further software. Use the function "
 #~ "\"Mark All Upgrades\" of the package manager \"Synaptic\" or run \"sudo "
@@ -1785,30 +1447,22 @@
 #~ "funktionen \"Markera alla uppgraderingar\" i pakethanteraren Synaptic "
 #~ "eller kör \"sudo apt-get dist-upgrade\" i en terminal för att uppdatera "
 #~ "ditt system helt och hållet."
-
 #~ msgid "The following updates will be skipped:"
 #~ msgstr "Följande uppdateringar kommer att hoppas över:"
-
 #~ msgid "Downloading the list of changes..."
 #~ msgstr "Hämtar listan med ändringar..."
-
 #~ msgid "Hide details"
 #~ msgstr "Dölj detaljer"
-
 #~ msgid "Show details"
 #~ msgstr "Visa detaljer"
-
 #~ msgid "New version: %s  (Size: %s)"
 #~ msgstr "Ny version: %s (storlek: %s)"
-
 #~ msgid "Only one software management tool is allowed to run at the same time"
 #~ msgstr "Endast ett programvaruhanteringsverktyg tillåts att köra samtidigt"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please close the other application e.g. 'aptitude' or 'Synaptic' first."
 #~ msgstr ""
 #~ "Stäng det andra programmet först, t.ex. \"aptitude\" eller \"Synaptic\"."
-
 #~ msgid ""
 #~ "<b><big>You must check for updates manually</big></b>\n"
 #~ "\n"
@@ -1821,7 +1475,6 @@
 #~ "Ditt system letar inte efter uppdateringar automatiskt. Du kan "
 #~ "konfigurera detta beteende i \"System\" -> \"Administration\" -> "
 #~ "\"Programvaruinställningar\"."
-
 #~ msgid ""
 #~ "<big><b>Examining your system</b></big>\n"
 #~ "\n"
@@ -1832,28 +1485,20 @@
 #~ "\n"
 #~ "Programvaruuppdateringar rättar till fel, eliminerar säkerhetsproblem och "
 #~ "ger dig nya funktioner."
-
 #~ msgid "Cancel _Download"
 #~ msgstr "Avbryt _hämtningen"
-
 #~ msgid "<b>Channels</b>"
 #~ msgstr "<b>Kanaler</b>"
-
 #~ msgid "<b>Keys</b>"
 #~ msgstr "<b>Nycklar</b>"
-
 #~ msgid "Add _Cdrom"
 #~ msgstr "Lägg till _cd-skiva"
-
 #~ msgid "Installation Media"
 #~ msgstr "Installationsmedia"
-
 #~ msgid "Software Preferences"
 #~ msgstr "Programvaruinställningar"
-
 #~ msgid "   "
 #~ msgstr "   "
-
 #~ msgid ""
 #~ "<b><big>The channel information is out-of-date</big></b>\n"
 #~ "\n"
@@ -1868,13 +1513,10 @@
 #~ "uppdateringar från nya eller ändrade kanaler. \n"
 #~ "\n"
 #~ "Du behöver en fungerande Internetanslutning för att kunna fortsätta."
-
 #~ msgid "<b>Channel</b>"
 #~ msgstr "<b>Kanal</b>"
-
 #~ msgid "<b>Components</b>"
 #~ msgstr "<b>Komponenter</b>"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<big><b>Enter the complete APT line of the channel that you want to add</"
 #~ "b></big>\n"
@@ -1887,21 +1529,16 @@
 #~ "\n"
 #~ "APT-raden innehåller typ, plats och komponenter för en kanal, till "
 #~ "exempel <i>\"deb http://ftp.debian.org sarge main\"</i>."
-
 #~ msgid "Add Channel"
 #~ msgstr "Lägg till kanal"
-
 #~ msgid "Edit Channel"
 #~ msgstr "Redigera kanal"
-
 #~ msgid "_Add Channel"
 #~ msgid_plural "_Add Channels"
 #~ msgstr[0] "_Lägg till kanal"
 #~ msgstr[1] "_Lägg till kanaler"
-
 #~ msgid "_Custom"
 #~ msgstr "An_passad"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If automatic checking for updates is disabeld, you have to reload the "
 #~ "channel list manually. This option allows to hide the reminder shown in "
@@ -1910,35 +1547,26 @@
 #~ "Om automatisk kontroll av uppdateringar är inaktiverad behöver du läsa om "
 #~ "kanallistan manuellt. Det här alternativet möjliggör att dölja "
 #~ "påminnelser som visas i det här läget."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Stores the state of the expander that contains the list of changs and the "
 #~ "description"
 #~ msgstr ""
 #~ "Lagrar tillståndet på expanderaren som innehåller listan på ändringar och "
 #~ "beskrivningar"
-
 #~ msgid "Configure software channels and internet updates"
 #~ msgstr "Konfigurera programvarukanaler och Internetuppdateringar"
-
 #~ msgid "Software Properties"
 #~ msgstr "Programvaruegenskaper"
-
 #~ msgid "Ubuntu 6.06 LTS"
 #~ msgstr "Ubuntu 6.06 LTS"
-
 #~ msgid "Ubuntu 6.06 LTS Security Updates"
 #~ msgstr "Ubuntu 6.06 LTS Säkerhetsuppdateringar"
-
 #~ msgid "Ubuntu 6.06 LTS Updates"
 #~ msgstr "Ubuntu 6.06 LTS Uppdateringar"
-
 #~ msgid "Ubuntu 6.06 LTS Backports"
 #~ msgstr "Ubuntu 6.06 LTS Bakåtporteringar"
-
 #~ msgid "Ubuntu 6.06 'Dapper Drake'"
 #~ msgstr "Ubuntu 6.06 \"Dapper Drake\""
-
 #~ msgid ""
 #~ "The upgrade aborts now. Please free at least %s of disk space. Empty your "
 #~ "trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo "
@@ -1947,27 +1575,22 @@
 #~ "Uppdateringen avbryter nu. Vänligen frigör minst %s diskutrymme. Töm din "
 #~ "papperskorg och ta bort temporära paket från tidigare installationer "
 #~ "genom att köra \"sudo apt-get clean\"."
-
 #~ msgid "%s remaining"
 #~ msgstr "%s återstår"
-
 #~ msgid "No valid entry found"
 #~ msgstr "Ingen giltig källa funnen"
-
 #~ msgid ""
 #~ "While scaning your repository information no valid entry for the upgrade "
 #~ "was found.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ingen giltig källa för uppdatering hittades när din förrådsinformation "
 #~ "söktes igenom.\n"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The upgrade aborts now. Your system can be in an unusable state. A "
 #~ "recovery is now run (dpkg --configure -a)."
 #~ msgstr ""
 #~ "Uppdateringen avbryts nu. Ditt system kan vara i ett oanvändbart läge. En "
 #~ "återställning körs nu (dpkg --configure -a)."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please report this as a bug and include the files ~/dist-upgrade.log and "
 #~ "~/dist-upgrade-apt.log in your report. The upgrade aborts now. "
@@ -1975,22 +1598,18 @@
 #~ "Var vänlig rapportera detta som en bugg och inkludera filerna ~/dist-"
 #~ "upgrade.log och ~/dist-upgrade-apt.log i din rapport. Uppdateringen "
 #~ "avbryts nu. "
-
 #~ msgid "You can install one update"
 #~ msgid_plural "You can install %s updates"
 #~ msgstr[0] "Du kan installera en uppdatering"
 #~ msgstr[1] "Du kan installera %s uppdateringar"
-
 #~ msgid "Repositories changed"
 #~ msgstr "Förråd ändrade"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You need to reload the package list from the servers for your changes to "
 #~ "take effect. Do you want to do this now?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du behöver uppdatera paketlistan från servrarna för att dina förändringar "
 #~ "ska börja gälla. Vill du göra det nu?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<big><b>Analysing your system</b></big>\n"
 #~ "\n"
@@ -2001,14 +1620,12 @@
 #~ "\n"
 #~ "Programvaruuppdateringar kan åtgärda fel, eliminera säkerhetshål och ge "
 #~ "dig nya funktioner."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Software updates can correct errors, eliminate security vulnerabilities, "
 #~ "and provide new features to you."
 #~ msgstr ""
 #~ "Programuppdateringar kan åtgärda fel, eliminera säkerhetshål och ge dina "
 #~ "program nya funktioner."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Only security updates from the official Ubuntu servers will be installed "
 #~ "automatically. The software package \"unattended-upgrades\" needs to be "
@@ -2017,10 +1634,8 @@
 #~ "Endast säkerhetsuppdateringar från de officiella Ubuntu-servrarna kommer "
 #~ "att installeras automatiskt. Programpaketet \"unattended-upgrades\" "
 #~ "behöver därför installeras"
-
 #~ msgid "<b>Sections</b>"
 #~ msgstr "<b>Avdelningar:</b>"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<big><b>Enter the complete APT line of the channel that you want to add</"
 #~ "b></big>\n"
@@ -2033,16 +1648,12 @@
 #~ "\n"
 #~ "APT-raden innehåller typ, plats och avdelningar för kanalen, till exempel "
 #~ "<i>\"deb http://ftp.debian.org sarge main\"</i>."
-
 #~ msgid "Oficially supported"
 #~ msgstr "Stöds officiellt"
-
 #~ msgid "Installing updates"
 #~ msgstr "Installerar uppdateringar"
-
 #~ msgid "Check for available updates"
 #~ msgstr "Kontrollera efter tillgängliga uppdateringar"
-
 #~ msgid "<b>Sections:</b>"
 #~ msgstr "<b>Avdelningar:</b>"
 
@@ -2063,7 +1674,6 @@
 #~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nätverksinställningar</span>\n"
 #~ "Använd detta verktyg för att konfigurera det sätt som ditt system kommer "
 #~ "åt andra datorer"
-
 #~ msgid "Show available updates and choose which to install"
 #~ msgstr "Visa tillgängliga uppdateringar och välj vilka som ska installeras"
 
@@ -2086,64 +1696,47 @@
 #, fuzzy
 #~ msgid "Cancel downloading of the changelog"
 #~ msgstr "Avbryt hämtningen av changelog"
-
 #~ msgid "_Install"
 #~ msgstr "_Installera"
-
 #~ msgid "<b>Details</b>"
 #~ msgstr "<b>Detaljer</b>"
-
 #~ msgid "<b>Packages to install:</b>"
 #~ msgstr "<b>Paket att installera:</b>"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "<b>Repository</b>"
 #~ msgstr "<b>Säkerhet</b>"
-
 #~ msgid "<b>Temporary files</b>"
 #~ msgstr "<b>Temporära filer</b>"
-
 #~ msgid "<b>User Interface</b>"
 #~ msgstr "<b>Användargränssnitt</b>"
-
 #~ msgid "A_uthentication"
 #~ msgstr "A_utentisering"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Edit Repository..."
 #~ msgstr "Redigera värdar..."
-
 #~ msgid "Maximum age in days:"
 #~ msgstr "Maximal ålder i dagar:"
-
 #~ msgid "Maximum size in MB:"
 #~ msgstr "Maximal storlek i MB:"
-
 #~ msgid "Settings"
 #~ msgstr "Inställningar"
-
 #~ msgid "Show disabled software sources"
 #~ msgstr "Visa inaktiverade programvarukällor"
-
 #~ msgid "Update interval in days: "
 #~ msgstr "Uppdateringsintervall i dagar: "
-
 #~ msgid "_Download upgradable packages"
 #~ msgstr "_Hämta uppgraderingsbara paket"
-
 #~ msgid "It is not possible to upgrade all packages."
 #~ msgstr "Det går inte att uppgradera alla paket."
-
 #~ msgid "Changes not found, the server may not be updated yet."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ändringar kunde inte hittas, servern har kanske inte uppdaterats än."
-
 #~ msgid "The updates are being applied."
 #~ msgstr "Uppdateringarna verkställs."
-
 #~ msgid "Upgrade finished"
 #~ msgstr "Uppgradering slutförd"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You can run only one package management application at the same time. "
 #~ "Please close this other application first."
@@ -2154,14 +1747,12 @@
 #, fuzzy
 #~ msgid "Updating package list..."
 #~ msgstr "Hittade %d matchande paket"
-
 #~ msgid "There are no updates available."
 #~ msgstr "Det finns inga tillgängliga uppdateringar."
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "There is a new release of Ubuntu available!"
 #~ msgstr "Det finns inga tillgängliga uppdateringar."
-
 #~ msgid "Never show this message again"
 #~ msgstr "Visa aldrig detta meddelande igen"
 
@@ -2176,909 +1767,617 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Du kan endast köra ett pakethanteringsprogram på samma gång. Stäng det "
 #~ "andra programmet först."
-
 #~ msgid "Initializing and getting list of updates..."
 #~ msgstr "Initierar och hämtar lista med uppdateringar..."
-
 #~ msgid "Edit software sources and settings"
 #~ msgstr "Redigera källor och inställningar för programvaror"
-
 #~ msgid "Ubuntu Update Manager"
 #~ msgstr "Ubuntu-uppdateringshanterare"
-
 #~ msgid "CD"
 #~ msgstr "CD"
-
 #~ msgid "Contributed software"
 #~ msgstr "Bidragen programvara"
-
 #~ msgid "Non-free software"
 #~ msgstr "Ickefri programvara"
-
 #~ msgid "US export restricted software"
 #~ msgstr "Programvara med USA-exportbegränsningar"
-
 #~ msgid "Sources"
 #~ msgstr "Källor"
-
 #~ msgid "Temporary files"
 #~ msgstr "Temporära filer"
-
 #~ msgid "Packages to install:"
 #~ msgstr "Paket att installera:"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to download changes. Please check if there is an active Internet "
 #~ "connection."
 #~ msgstr ""
 #~ "Misslyckades med att hämta ändringar. Kontrollera att det finns en aktiv "
 #~ "Internetanslutning."
-
 #~ msgid "Packages to install: "
 #~ msgstr "Paket att installera: "
-
 #~ msgid "Properties"
 #~ msgstr "Egenskaper"
-
 #~ msgid "Comment:"
 #~ msgstr "Kommentar:"
-
 #~ msgid "Components"
 #~ msgstr "Komponenter"
-
 #~ msgid "Distribution:"
 #~ msgstr "Distribution:"
-
 #~ msgid "Type:"
 #~ msgstr "Typ:"
-
 #~ msgid "<b>URL:</b>"
 #~ msgstr "<b>URL:</b>"
-
 #~ msgid "URI:"
 #~ msgstr "URI:"
-
 #~ msgid "URL:"
 #~ msgstr "URL:"
-
 #~ msgid "User Interface"
 #~ msgstr "Användargränssnitt"
-
 #~ msgid "Version %s:"
 #~ msgstr "Version %s:"
-
 #~ msgid "New version:"
 #~ msgstr "Ny version"
-
 #~ msgid "Please wait while getting data."
 #~ msgstr "Var vänlig vänta vid hämtande av data."
-
 #~ msgid "Please ensure that your network settings are correct."
 #~ msgstr "Försäkra dig om att dina nätverksinställningar är korrekta."
-
 #~ msgid "Refreshing channel data"
 #~ msgstr "Uppdaterar kanaldata"
-
 #~ msgid "Downloading channel information"
 #~ msgstr "Hämtar kanalinformation"
-
 #~ msgid "Verifying"
 #~ msgstr "Verifierar"
-
 #~ msgid "Unable to verify package signature for"
 #~ msgstr "Kan inte verifiera paketsignatur för"
-
 #~ msgid "There is no package signature for"
 #~ msgstr "Det finns ingen paketsignatur för"
-
 #~ msgid "Installing"
 #~ msgstr "Installerar"
-
 #~ msgid "Removing"
 #~ msgstr "Tar bort"
-
 #~ msgid "Configuring"
 #~ msgstr "Konfigurerar"
-
 #~ msgid "Brought to you by:"
 #~ msgstr "Presenteras av:"
-
 #~ msgid "With love from:"
 #~ msgstr "Kramar från:"
-
 #~ msgid "Best wishes from:"
 #~ msgstr "Hälsningar från:"
-
 #~ msgid "Sincerely:"
 #~ msgstr "Med vänliga hälsningar:"
-
 #~ msgid "Developed by chimps:"
 #~ msgstr "Utvecklat av chimpanser:"
-
 #~ msgid "Licensed under the GNU General Public License, version 2"
 #~ msgstr "Licensierat under GNU General Public License, version 2"
-
 #~ msgid "Group Activation"
 #~ msgstr "Gruppaktivering"
-
 #~ msgid "Service:"
 #~ msgstr "Tjänst:"
-
 #~ msgid "Email:"
 #~ msgstr "E-post:"
-
 #~ msgid "Activation Code:"
 #~ msgstr "Aktiveringskod:"
-
 #~ msgid "Activate"
 #~ msgstr "Aktivera"
-
 #~ msgid "Please fill in both email and activation code."
 #~ msgstr "Fyll i både e-postadress och aktiveringskod."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please ensure you typed the email address and activation code correctly"
 #~ msgstr ""
 #~ "Försäkra dig om att du angav e-postadressen och aktiveringskoden korrekt"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to show help because the help files were missing. Please report "
 #~ "this to your vendor."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte visa hjälp eftersom hjälpfilerna saknas. Rapportera detta till "
 #~ "din leverantör."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to show help because there are no applications available to view "
 #~ "help."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte visa hjälp eftersom inga program för att visa hjälp är "
 #~ "tillgängliga."
-
 #~ msgid "Are you sure you want to open %d package information windows?"
 #~ msgstr "Är du säker på att du vill öppna %d fönster med paketinformation?"
-
 #~ msgid "Run Now"
 #~ msgstr "Kör nu"
-
 #~ msgid "Perform installations and removals"
 #~ msgstr "Utför installationer och borttagningar"
-
 #~ msgid "Change your channel subscriptions"
 #~ msgstr "Ändra dina kanalprenumerationer"
-
 #~ msgid "Refresh"
 #~ msgstr "Uppdatera"
-
 #~ msgid "Refresh channel data"
 #~ msgstr "Uppdatera kanaldata"
-
 #~ msgid "Mark for _Installation"
 #~ msgstr "Markera för _installation"
-
 #~ msgid "Mark selected packages for installation"
 #~ msgstr "Markera valda paket för installation"
-
 #~ msgid "Mark for _Removal"
 #~ msgstr "Markera för _borttagning"
-
 #~ msgid "Mark selected packages for removal"
 #~ msgstr "Markera valda paket för borttagning"
-
 #~ msgid "_Cancel"
 #~ msgstr "_Avbryt"
-
 #~ msgid "Cancel marked package actions"
 #~ msgstr "Avbryt markerade paketåtgärder"
-
 #~ msgid "I_nformation"
 #~ msgstr "I_nformation"
-
 #~ msgid "_File"
 #~ msgstr "_Arkiv"
-
 #~ msgid "_View"
 #~ msgstr "_Visa"
-
 #~ msgid "_Actions"
 #~ msgstr "_Åtgärder"
-
 #~ msgid "Connect to daemon..."
 #~ msgstr "Anslut till demon..."
-
 #~ msgid "Connect to a remote daemon"
 #~ msgstr "Anslut till en fjärrdemon"
-
 #~ msgid "Install from _File..."
 #~ msgstr "Installera från _fil..."
-
 #~ msgid "Install a package from a local file"
 #~ msgstr "Installera ett paket från en lokal fil"
-
 #~ msgid "Install from _URL..."
 #~ msgstr "Installera från _URL..."
-
 #~ msgid "Install a package from a remote URL"
 #~ msgstr "Installera ett paket från en fjärr-URL"
-
 #~ msgid "_Mount Directory..."
 #~ msgstr "_Montera katalog..."
-
 #~ msgid "Mount a directory as a channel"
 #~ msgstr "Montera en katalog som en kanal"
-
 #~ msgid "U_nmount Directory..."
 #~ msgstr "A_vmontera katalog..."
-
 #~ msgid "Unmount a directory"
 #~ msgstr "Avmontera en katalog"
-
 #~ msgid "_Activate..."
 #~ msgstr "_Aktivera..."
-
 #~ msgid "Quit"
 #~ msgstr "Avsluta"
-
 #~ msgid "Select _All"
 #~ msgstr "Markera _alla"
-
 #~ msgid "Select all items"
 #~ msgstr "Markera alla objekt"
-
 #~ msgid "Select _None"
 #~ msgstr "Markera _inga"
-
 #~ msgid "Deselect all items"
 #~ msgstr "Avmarkera alla objekt"
-
 #~ msgid "Services..."
 #~ msgstr "Tjänster..."
-
 #~ msgid "Edit services"
 #~ msgstr "Redigera tjänster"
-
 #~ msgid "Channel _Subscriptions..."
 #~ msgstr "Kanal_prenumerationer..."
-
 #~ msgid "Edit your channel subscriptions"
 #~ msgstr "Redigera dina kanalprenumerationer"
-
 #~ msgid "_Preferences..."
 #~ msgstr "_Inställningar..."
-
 #~ msgid "_Users..."
 #~ msgstr "_Användare..."
-
 #~ msgid "Edit user permissions for this daemon"
 #~ msgstr "Redigera användarrättigheter för denna demon"
-
 #~ msgid "_Sidebar"
 #~ msgstr "_Sidopanel"
-
 #~ msgid "Hide or show the Pending Actions sidebar"
 #~ msgstr "Dölj eller visa sidopanelen med förestående åtgärder"
-
 #~ msgid "_Advanced Search Options"
 #~ msgstr "_Avancerade sökalternativ"
-
 #~ msgid "Hide or show advanced search options"
 #~ msgstr "Dölj eller visa avancerade sökalternativ"
-
 #~ msgid "_Channel Names"
 #~ msgstr "_Kanalnamn"
-
 #~ msgid "Hide or show channel names in package lists"
 #~ msgstr "Dölj eller visa kanalnamn i paketlistor"
-
 #~ msgid "Package _Information..."
 #~ msgstr "Paket_information..."
-
 #~ msgid "View information about currently selected packages"
 #~ msgstr "Visa information om för tillfället markerade paket"
-
 #~ msgid "_Daemon Information..."
 #~ msgstr "_Demoninformation..."
-
 #~ msgid "View information about this daemon"
 #~ msgstr "Visa information om denna demon"
-
 #~ msgid "Run _Now"
 #~ msgstr "Kör _nu"
-
 #~ msgid "Run the current transaction"
 #~ msgstr "Kör den aktuella transaktionen"
-
 #~ msgid "_Verify System Dependencies"
 #~ msgstr "_Verifiera systemberoenden"
-
 #~ msgid "Verify that all system dependencies are met"
 #~ msgstr "Verifiera att alla systemberoenden är lösta"
-
 #~ msgid "Mark for I_nstallation"
 #~ msgstr "Markera för i_nstallation"
-
 #~ msgid "Mark this package for installation"
 #~ msgstr "Markera detta paket för installation"
-
 #~ msgid "Mark this package for removal"
 #~ msgstr "Markera detta paket för borttagning"
-
 #~ msgid "Cancel installation or removal mark"
 #~ msgstr "Ta bort installations- eller borttagningsmarkering"
-
 #~ msgid "Re_fresh Channel Data"
 #~ msgstr "_Uppdatera kanaldata"
-
 #~ msgid "Download latest channel data"
 #~ msgstr "Hämta senaste kanaldata"
-
 #~ msgid "_Contents"
 #~ msgstr "_Innehåll"
-
 #~ msgid "_About..."
 #~ msgstr "_Om..."
-
 #~ msgid "Go to the '%s' page"
 #~ msgstr "Gå till sidan \"%s\""
-
 #~ msgid "All Subscribed Channels"
 #~ msgstr "Alla prenumererade kanaler"
-
 #~ msgid "No Channel/Unknown Channel"
 #~ msgstr "Ingen kanal/Okänd kanal"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to connect to the daemon:\n"
 #~ " '%s'."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte ansluta till demonen:\n"
 #~ " \"%s\"."
-
 #~ msgid "Starting daemon..."
 #~ msgstr "Startar demon..."
-
 #~ msgid "Connect to this system"
 #~ msgstr "Anslut till detta system"
-
 #~ msgid "Connect to a remote system"
 #~ msgstr "Anslut till ett fjärrsystem"
-
 #~ msgid "Server:"
 #~ msgstr "Server:"
-
 #~ msgid "User name:"
 #~ msgstr "Användarnamn:"
-
 #~ msgid "Password:"
 #~ msgstr "Lösenord:"
-
 #~ msgid "Connect"
 #~ msgstr "Anslut"
-
 #~ msgid "Connection to daemon restored.\n"
 #~ msgstr "Anslutningen till demonen återställd.\n"
-
 #~ msgid "Lost contact with the daemon!"
 #~ msgstr "Tappade kontakten med demonen!"
-
 #~ msgid "Dependency Resolution"
 #~ msgstr "Beroendeupplösning"
-
 #~ msgid "Verifying System"
 #~ msgstr "Verifierar system"
-
 #~ msgid "Resolving Dependencies"
 #~ msgstr "Löser beroenden"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You must agree to the licenses covering this software before installing "
 #~ "it."
 #~ msgstr ""
 #~ "Du måste acceptera villkoren i licenserna som rör denna programvara innan "
 #~ "du kan installera den."
-
 #~ msgid "I Agree"
 #~ msgstr "Jag accepterar"
-
 #~ msgid "Dependency Resolution Failed"
 #~ msgstr "Beroendeupplösning misslyckades"
-
 #~ msgid "System Verified"
 #~ msgstr "Systemet verifierat"
-
 #~ msgid ""
 #~ "All package dependencies are satisfied, and no corrective actions are "
 #~ "required."
 #~ msgstr ""
 #~ "Alla paketberoenden tillfredsställs och inga korrigeringsåtgärder behövs."
-
 #~ msgid "Requested Installations"
 #~ msgstr "Begärda installationer"
-
 #~ msgid "Requested Removals"
 #~ msgstr "Begärda borttagningar"
-
 #~ msgid "Required Installations"
 #~ msgstr "Nödvändiga installationer"
-
 #~ msgid "Required Removals"
 #~ msgstr "Nödvändiga borttagningar"
-
 #~ msgid "Continue"
 #~ msgstr "Fortsätt"
-
 #~ msgid "Package"
 #~ msgstr "Paket"
-
 #~ msgid "Current Version"
 #~ msgstr "Aktuell version"
-
 #~ msgid "Size"
 #~ msgstr "Storlek"
-
 #~ msgid "All"
 #~ msgstr "Alla"
-
 #~ msgid "Removals"
 #~ msgstr "Borttagningar"
-
 #~ msgid "User:"
 #~ msgstr "Användare:"
-
 #~ msgid "Timeframe (days):"
 #~ msgstr "Tidsperiod (dagar):"
-
 #~ msgid "Time"
 #~ msgstr "Tid"
-
 #~ msgid "Action"
 #~ msgstr "Åtgärd"
-
 #~ msgid "User"
 #~ msgstr "Användare"
-
 #~ msgid "Old Version"
 #~ msgstr "Gammal version"
-
 #~ msgid "History"
 #~ msgstr "Historik"
-
 #~ msgid "_History"
 #~ msgstr "_Historik"
-
 #~ msgid "No results found."
 #~ msgstr "Inga resultat hittades."
-
 #~ msgid "%s is not a valid package"
 #~ msgstr "%s är inte ett giltigt paket."
-
 #~ msgid "Install from File"
 #~ msgstr "Installera från fil"
-
 #~ msgid "Install from URL"
 #~ msgstr "Installera från URL"
-
 #~ msgid "Package URL:"
 #~ msgstr "Paket-URL:"
-
 #~ msgid "ERROR: You cannot specify both -h/--host and -l/--local options"
 #~ msgstr "FEL: Du kan inte båda ange flaggorna -h/--host och -l/--local"
-
 #~ msgid "ERROR: You cannot specify a user to a local daemon"
 #~ msgstr "FEL: Du kan inte ange en användare till en lokal demon"
-
 #~ msgid "Location"
 #~ msgstr "Plats"
-
 #~ msgid "Unable to unmount '%s'"
 #~ msgstr "Kan inte avmontera \"%s\""
-
 #~ msgid "Browse..."
 #~ msgstr "Bläddra..."
-
 #~ msgid "Mount Directory"
 #~ msgstr "Montera katalog"
-
 #~ msgid "Mount channel"
 #~ msgstr "Montera kanal"
-
 #~ msgid "Mount a directory as channel"
 #~ msgstr "Montera katalog som kanal"
-
 #~ msgid "Channel Name:"
 #~ msgstr "Kanalnamn:"
-
 #~ msgid "Directory:"
 #~ msgstr "Katalog:"
-
 #~ msgid "Look for packages recursively"
 #~ msgstr "Leta efter paket rekursivt"
-
 #~ msgid "Please choose the path for channel."
 #~ msgstr "Ange en sökväg för kanalen."
-
 #~ msgid "Unmount Channel"
 #~ msgstr "Avmontera kanal"
-
 #~ msgid "Unmount?"
 #~ msgstr "Avmontera?"
-
 #~ msgid "%s News"
 #~ msgstr "Nyheter för %s"
-
 #~ msgid "Connect to a locally running daemon"
 #~ msgstr "Anslut till en demon som körs lokalt"
-
 #~ msgid "hostname"
 #~ msgstr "värdnamn"
-
 #~ msgid "Contact daemon on specified host"
 #~ msgstr "Kontakta demon på angiven värd"
-
 #~ msgid "username"
 #~ msgstr "användarnamn"
-
 #~ msgid "Specify user name"
 #~ msgstr "Ange användarnamn"
-
 #~ msgid "password"
 #~ msgstr "lösenord"
-
 #~ msgid "Specify password"
 #~ msgstr "Ange lösenord"
-
 #~ msgid "Print client version and exit"
 #~ msgstr "Skriv ut klientversionsnummer och avsluta"
-
 #~ msgid "Get usage information"
 #~ msgstr "Hämta användningsinformation"
-
 #~ msgid "Usage: %s <options> ..."
 #~ msgstr "Användning: %s <flaggor> ..."
-
 #~ msgid "The following options are understood:"
 #~ msgstr "Följande flaggor förstås:"
-
 #~ msgid "installed"
 #~ msgstr "installerad"
-
 #~ msgid "newer"
 #~ msgstr "nyare"
-
 #~ msgid "older"
 #~ msgstr "äldre"
-
 #~ msgid "upgrade"
 #~ msgstr "uppgradera"
-
 #~ msgid "downgrade"
 #~ msgstr "nedgradera"
-
 #~ msgid "install"
 #~ msgstr "installera"
-
 #~ msgid "remove"
 #~ msgstr "ta bort"
-
 #~ msgid "Found 1 matching package"
 #~ msgstr "Hittade 1 matchande paket"
-
 #~ msgid "Found %d matching patches"
 #~ msgstr "Hittade %d matchande programfixar"
-
 #~ msgid "Found 1 matching patch"
 #~ msgstr "Hittade 1 matchande programfix"
-
 #~ msgid "No matching patches found"
 #~ msgstr "Inga matchande programfixar hittades"
-
 #~ msgid "Package Information"
 #~ msgstr "Paketinformation"
-
 #~ msgid "Unnamed"
 #~ msgstr "Namnlös"
-
 #~ msgid "Dependencies"
 #~ msgstr "Beroenden"
-
 #~ msgid "Provides"
 #~ msgstr "Tillhandahållanden"
-
 #~ msgid "Conflicts With"
 #~ msgstr "Är i konflikt med"
-
 #~ msgid "Version"
 #~ msgstr "Version"
-
 #~ msgid "Package Size"
 #~ msgstr "Paketstorlek"
-
 #~ msgid "Installed Size"
 #~ msgstr "Installerad storlek"
-
 #~ msgid "Section"
 #~ msgstr "Sektion"
-
 #~ msgid "Summary"
 #~ msgstr "Sammanfattning"
-
 #~ msgid "Info"
 #~ msgstr "Info"
-
 #~ msgid "Status"
 #~ msgstr "Status"
-
 #~ msgid "Patches"
 #~ msgstr "Programfixar"
-
 #~ msgid "YOU Patches"
 #~ msgstr "YOU-programfixar"
-
 #~ msgid "Searching for matching patches..."
 #~ msgstr "Söker efter matchande programfixar..."
-
 #~ msgid "No matching patches found."
 #~ msgstr "Inga matchande programfixar hittades."
-
 #~ msgid "%.1f%% completed"
 #~ msgstr "%.1f%% klart"
-
 #~ msgid "Download cancelled"
 #~ msgstr "Hämtning avbruten"
-
 #~ msgid "Transaction cancelled"
 #~ msgstr "Transaktion avbruten"
-
 #~ msgid "Transaction Finished"
 #~ msgstr "Transaktion slutförd"
-
 #~ msgid "Unknown Error"
 #~ msgstr "Okänt fel"
-
 #~ msgid "Processing Transaction"
 #~ msgstr "Bearbetar transaktion"
-
 #~ msgid "The transaction has completed successfully"
 #~ msgstr "Transaktionen har färdigställts utan problem"
-
 #~ msgid "Transaction Failed"
 #~ msgstr "Transaktion misslyckades"
-
 #~ msgid "Interval to refresh channel data (in hours):"
 #~ msgstr "Intervall för att uppdatera kanaldata (i timmar):"
-
 #~ msgid "Packages"
 #~ msgstr "Paket"
-
 #~ msgid "Require package signatures"
 #~ msgstr "Kräv paketsignaturer"
-
 #~ msgid "Maximum number of packages to download at once:"
 #~ msgstr "Maximalt antal paket som ska hämtas på en gång:"
-
 #~ msgid "Enable package rollback"
 #~ msgstr "Aktivera pakettillbakarullning"
-
 #~ msgid "Proxy"
 #~ msgstr "Proxyserver"
-
 #~ msgid "Use a proxy"
 #~ msgstr "Använd en proxyserver"
-
 #~ msgid "Proxy URL:"
 #~ msgstr "Proxyserver-URL:"
-
 #~ msgid "Username:"
 #~ msgstr "Användarnamn:"
-
 #~ msgid "You do not have permissions to view proxy settings"
 #~ msgstr "Du har inte rättigheter att granska proxyserverinställningarna"
-
 #~ msgid "Cache downloaded packages and metadata"
 #~ msgstr "Mellanlagra hämtade paket och metadata"
-
 #~ msgid "Location of cached data:"
 #~ msgstr "Plats för mellanlagrad data:"
-
 #~ msgid "Expiration"
 #~ msgstr "Utgång"
-
 #~ msgid "Cache expires"
 #~ msgstr "Cachen utgår"
-
 #~ msgid "Current cache size:"
 #~ msgstr "Aktuell cachestorlek:"
-
 #~ msgid "Are you sure you want to delete the package files in your cache?"
 #~ msgstr "Är du säker på att du vill ta bort paketfilerna i din cache?"
-
 #~ msgid "Empty Cache"
 #~ msgstr "Töm cache"
-
 #~ msgid "%d MB"
 #~ msgstr "%d MB"
-
 #~ msgid "Value"
 #~ msgstr "Värde"
-
 #~ msgid "Loading preferences..."
 #~ msgstr "Läser in inställningar..."
-
 #~ msgid "%s Preferences"
 #~ msgstr "Inställningar för %s"
-
 #~ msgid "Search"
 #~ msgstr "Sök"
-
 #~ msgid "S_earch Packages"
 #~ msgstr "S_ök paket"
-
 #~ msgid "Searching for matching packages..."
 #~ msgstr "Söker efter matchande paket..."
-
 #~ msgid "No matching packages found."
 #~ msgstr "Inga matchande paket hittades."
-
 #~ msgid "All Packages"
 #~ msgstr "Alla paket"
-
 #~ msgid "Uninstalled Packages"
 #~ msgstr "Avinstallerade paket"
-
 #~ msgid "Installed Packages"
 #~ msgstr "Installerade paket"
-
 #~ msgid "All Sections"
 #~ msgstr "Alla sektioner"
-
 #~ msgid "Productivity"
 #~ msgstr "Produktivitet"
-
 #~ msgid "Imaging"
 #~ msgstr "Bildbehandling"
-
 #~ msgid "Personal Info. Mgmt"
 #~ msgstr "Personlig informationshantering"
-
 #~ msgid "X Windows"
 #~ msgstr "X Windows"
-
 #~ msgid "Games"
 #~ msgstr "Spel"
-
 #~ msgid "Multimedia"
 #~ msgstr "Multimedia"
-
 #~ msgid "Internet"
 #~ msgstr "Internet"
-
 #~ msgid "Utilities"
 #~ msgstr "Verktyg"
-
 #~ msgid "System"
 #~ msgstr "System"
-
 #~ msgid "Documentation"
 #~ msgstr "Dokumentation"
-
 #~ msgid "Libraries"
 #~ msgstr "Bibliotek"
-
 #~ msgid "Development"
 #~ msgstr "Utveckling"
-
 #~ msgid "Development Tools"
 #~ msgstr "Utvecklingsverktyg"
-
 #~ msgid "Miscellaneous"
 #~ msgstr "Diverse"
-
 #~ msgid "Search descriptions"
 #~ msgstr "Sök i beskrivningar"
-
 #~ msgid "Match:"
 #~ msgstr "Matcha:"
-
 #~ msgid "Channel:"
 #~ msgstr "Kanal:"
-
 #~ msgid "The daemon identified itself as:"
 #~ msgstr "Demonen identifierade sig själv som:"
-
 #~ msgid "System type"
 #~ msgstr "Systemtyp"
-
 #~ msgid "Server URL"
 #~ msgstr "Server-URL"
-
 #~ msgid "Server supports enhanced features."
 #~ msgstr "Servern stöder utökade funktioner."
-
 #~ msgid "Unable to contact the daemon."
 #~ msgstr "Kunde inte kontakta demonen."
-
 #~ msgid "Dump daemon info to XML file"
 #~ msgstr "Dumpa demon i XML-fil"
-
 #~ msgid "Could not open file '%s': %s"
 #~ msgstr "Kunde inte öppna filen \"%s\": %s"
-
 #~ msgid "Choose file to write XML to"
 #~ msgstr "Välj fil att skriva XML till"
-
 #~ msgid "Edit Services"
 #~ msgstr "Redigera tjänster"
-
 #~ msgid "URL"
 #~ msgstr "URL"
-
 #~ msgid "_Remove service"
 #~ msgstr "_Ta bort tjänst"
-
 #~ msgid "_Add service"
 #~ msgstr "_Lägg till tjänst"
-
 #~ msgid "Add Service"
 #~ msgstr "Lägg till tjänst"
-
 #~ msgid "Service URL"
 #~ msgstr "Tjänst-URL"
-
 #~ msgid "Pending Actions"
 #~ msgstr "Förestående åtgärder"
-
 #~ msgid "%d pending install"
 #~ msgstr "%d förestående installation"
-
 #~ msgid "%d pending installs"
 #~ msgstr "%d förestående installationer"
-
 #~ msgid "%d pending removal"
 #~ msgstr "%d förestående borttagning"
-
 #~ msgid "%d pending removals"
 #~ msgstr "%d förestående borttagningar"
-
 #~ msgid "No pending actions"
 #~ msgstr "Inga förestående åtgärder"
-
 #~ msgid "A_vailable Software"
 #~ msgstr "T_illgängliga program"
-
 #~ msgid "Connected to %s"
 #~ msgstr "Ansluten till %s"
-
 #~ msgid "Subscribed"
 #~ msgstr "Prenumererad"
-
 #~ msgid "Channel Name"
 #~ msgstr "Kanalnamn"
-
 #~ msgid "%s Channel Subscriptions"
 #~ msgstr "Kanalprenumerationer på kanal %s"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You do not have permission to subscribe or unsubscribe from channels. "
 #~ "You will be unable to make any changes to the subscriptions."
 #~ msgstr ""
 #~ "Du har inte rättighet att prenumerera eller säga upp prenumerationer på "
 #~ "kanaler. Du kommer inte att kunna göra ändringar i prenumerationer."
-
 #~ msgid "Untitled"
 #~ msgstr "Namnlös"
-
 #~ msgid "_Pending Actions"
 #~ msgstr "_Förestående åtgärder"
-
 #~ msgid "_Updates"
 #~ msgstr "_Uppdateringar"
-
 #~ msgid "_Update All"
 #~ msgstr "_Uppdatera alla"
-
 #~ msgid "Privilege"
 #~ msgstr "Privilegium"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If you remove superuser privileges from yourself, you will be unable to "
 #~ "re-add them.\n"
@@ -3089,289 +2388,198 @@
 #~ "kunna lägga till dem igen.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Är du säker på att du vill göra detta?"
-
 #~ msgid "Enabled"
 #~ msgstr "Aktiverad"
-
 #~ msgid "Edit Users"
 #~ msgstr "Redigera användare"
-
 #~ msgid "Confirm:"
 #~ msgstr "Bekräfta:"
-
 #~ msgid "Set Password"
 #~ msgstr "Ange lösenord"
-
 #~ msgid "Password can not be empty."
 #~ msgstr "Lösenord kan inte vara tomma."
-
 #~ msgid "Passwords do not match."
 #~ msgstr "Lösenorden stämmer inte överens."
-
 #~ msgid "Set %s's password"
 #~ msgstr "Ange lösenord för %s"
-
 #~ msgid "Users"
 #~ msgstr "Användare"
-
 #~ msgid "Are you sure you want to delete '%s'?"
 #~ msgstr "Är du säker på att du vill ta bort \"%s\"?"
-
 #~ msgid "Privileges"
 #~ msgstr "Privilegier"
-
 #~ msgid "Add new user"
 #~ msgstr "Lägg till ny användare"
-
 #~ msgid "Invalid user name."
 #~ msgstr "Ogiltigt användarnamn."
-
 #~ msgid "User '%s' already exists."
 #~ msgstr "Användaren \"%s\" finns redan."
-
 #~ msgid "Patch"
 #~ msgstr "Programfix"
-
 #~ msgid "Edit services..."
 #~ msgstr "Redigera tjänster..."
-
 #~ msgid "_Edit services"
 #~ msgstr "_Redigera tjänster"
-
 #~ msgid "Remove service"
 #~ msgstr "Ta bort tjänst"
-
 #~ msgid "Remove Service"
 #~ msgstr "Ta bort tjänst"
-
 #~ msgid "Add service"
 #~ msgstr "Lägg till tjänst"
-
 #~ msgid ""
 #~ "System could not be activated: Invalid activation code or email address."
 #~ msgstr ""
 #~ "Systemet kunde inte aktiveras: Ogiltig aktiveringskod eller e-postadress."
-
 #~ msgid "Services"
 #~ msgstr "Tjänster"
-
 #~ msgid "Unable to mount '%s' as a channel"
 #~ msgstr "Kan inte montera \"%s\" som en kanal"
-
 #~ msgid "Server URL:"
 #~ msgstr "Server-URL:"
-
 #~ msgid "Connect..."
 #~ msgstr "Anslut..."
-
 #~ msgid "Connect to %s"
 #~ msgstr "Anslut till %s"
-
 #~ msgid "Update cancelled"
 #~ msgstr "Uppdatering avbruten"
-
 #~ msgid "Update Failed"
 #~ msgstr "Uppdatering misslyckades"
-
 #~ msgid "System successfully activated."
 #~ msgstr "Systemet aktiverades framgångsrikt."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Please ensure you typed the email address and activation code correctly."
 #~ msgstr ""
 #~ "Försäkra dig om att du angav e-postadressen och aktiveringskoden korrekt."
-
 #~ msgid "Mark for Installation"
 #~ msgstr "Markera för installation"
-
 #~ msgid "Mark for Removal"
 #~ msgstr "Markera för borttagning"
-
 #~ msgid "Information"
 #~ msgstr "Information"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to show help because it was not found or because you don't have "
 #~ "any help viewers available."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte visa hjälp eftersom den inte hittades eller eftersom du inte har "
 #~ "några hjälpvisare tillgängliga."
-
 #~ msgid "Update All"
 #~ msgstr "Uppdatera alla"
-
 #~ msgid "System Packages"
 #~ msgstr "Systempaket"
-
 #~ msgid "S_ystem Packages"
 #~ msgstr "S_ystempaket"
-
 #~ msgid "Searching system for matching packages..."
 #~ msgstr "Söker efter matchande paket på systemet..."
-
 #~ msgid "News"
 #~ msgstr "Nyheter"
-
 #~ msgid "My Computer"
 #~ msgstr "Den här datorn"
-
 #~ msgid "_My Computer"
 #~ msgstr "_Den här datorn"
-
 #~ msgid "Installations and Removals"
 #~ msgstr "Installationer och borttagningar"
-
 #~ msgid "Update Summary"
 #~ msgstr "Uppdateringssammanfattning"
-
 #~ msgid "_Update Summary"
 #~ msgstr "_Uppdateringssammanfattning"
-
 #~ msgid "Installations and _Removals"
 #~ msgstr "Installationer och _borttagningar"
-
 #~ msgid "User name"
 #~ msgstr "Användarnamn"
-
 #~ msgid "Password"
 #~ msgstr "Lösenord"
-
 #~ msgid "Username"
 #~ msgstr "Användarnamn"
-
 #~ msgid "%d KB"
 #~ msgstr "%d kB"
-
 #~ msgid "%d kB"
 #~ msgstr "%d kB"
-
 #~ msgid "Subscribe"
 #~ msgstr "Prenumerera"
-
 #~ msgid "Package Information..."
 #~ msgstr "Paketinformation..."
-
 #~ msgid "No Channel"
 #~ msgstr "Ingen kanal"
-
 #~ msgid "Unknown Channel"
 #~ msgstr "Okänd kanal"
-
 #~ msgid "Preferences"
 #~ msgstr "Inställningar"
-
 #~ msgid "_About"
 #~ msgstr "_Om"
-
 #~ msgid "About"
 #~ msgstr "Om"
-
 #~ msgid "View"
 #~ msgstr "Visa"
-
 #~ msgid "_Verify Installed Packages"
 #~ msgstr "_Verifiera installerade paket"
-
 #~ msgid "_Install Local Packages..."
 #~ msgstr "_Installera lokala paket..."
-
 #~ msgid "_Refresh"
 #~ msgstr "_Uppdatera"
-
 #~ msgid "_Unsubscribe"
 #~ msgstr "_Säg upp prenumeration"
-
 #~ msgid "_Users Manual"
 #~ msgstr "_Användarhandbok"
-
 #~ msgid "Main Page"
 #~ msgstr "Huvudsida"
-
 #~ msgid "Pause"
 #~ msgstr "Pausa"
-
 #~ msgid "OK"
 #~ msgstr "OK"
-
 #~ msgid "Error Page"
 #~ msgstr "Felsida"
-
 #~ msgid "Misc Page"
 #~ msgstr "Diversesida"
-
 #~ msgid "Executive Summary"
 #~ msgstr "Sammanfattning"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Update packages individually (NOTE: This is an unsupported operation)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Uppdatera paket individuellt (OBSERVERA: Denna operation stöds inte)"
-
 #~ msgid "Actual widget tag"
 #~ msgstr "Riktig widgettagg"
-
 #~ msgid "No Proxy"
 #~ msgstr "Ingen proxyserver"
-
 #~ msgid "HTTP Proxy"
 #~ msgstr "HTTP-proxyserver"
-
 #~ msgid "SOCKS 4 Proxy"
 #~ msgstr "SOCKS 4-proxyserver"
-
 #~ msgid "SOCKS 5 Proxy"
 #~ msgstr "SOCKS 5-proxyserver"
-
 #~ msgid "Host"
 #~ msgstr "Värd"
-
 #~ msgid "Port"
 #~ msgstr "Port"
-
 #~ msgid "Authenticated Proxy"
 #~ msgstr "Autentiserad proxyserver"
-
 #~ msgid "Send requests using HTTP 1.0"
 #~ msgstr "Skicka begäran med HTTP 1.0"
-
 #~ msgid "Enable caching of downloaded data"
 #~ msgstr "Använd mellanlagring av hämtad data"
-
 #~ msgid "Clear cached packages on exit"
 #~ msgstr "Töm mellanlagrade paket vid avslut"
-
 #~ msgid "Clear cached packages after a period of time"
 #~ msgstr "Töm mellanlagrade paket efter en tid"
-
 #~ msgid "Days:"
 #~ msgstr "Dagar:"
-
 #~ msgid "Show more descriptive package names instead of the actual names."
 #~ msgstr "Visa mer beskrivande paketnamn istället för de riktiga paketnamnen."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Ask before installing packages with signatures that cannot be verified."
 #~ msgstr ""
 #~ "Fråga innan installation av paket med signaturer som inte kan verifieras."
-
 #~ msgid "General"
 #~ msgstr "Allmänt"
-
 #~ msgid "Find text:"
 #~ msgstr "Sök text:"
-
 #~ msgid "Case sensitive"
 #~ msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"
-
 #~ msgid "%P%%"
 #~ msgstr "%P%%"
-
 #~ msgid "%P%% (%V of %U)"
 #~ msgstr "%P%% (%V av %U)"
-
 #~ msgid "Do not show this warning again."
 #~ msgstr "Visa inte denna varning igen."
-
 #~ msgid ""
 #~ "Warning! Removing this many packages can be dangerous\n"
 #~ "and should only be done if you know what you are doing.\n"
@@ -3383,7 +2591,6 @@
 #~ "\n"
 #~ "Är du säker på att du vill fortsätta med denna\n"
 #~ "transaktion?"
-
 #~ msgid ""
 #~ "If you are behind a firewall and use a proxy to access web sites, you "
 #~ "should\n"
@@ -3408,149 +2615,106 @@
 #~ "\n"
 #~ "När du har angett din proxyinformation klickar du på OK för att\n"
 #~ "fortsätta.\n"
-
 #~ msgid "Use authentication"
 #~ msgstr "Använd autentisering"
-
 #~ msgid "The password you have entered is incorrect."
 #~ msgstr "Lösenordet du angav är felaktigt."
-
 #~ msgid "Name: "
 #~ msgstr "Namn: "
-
 #~ msgid "Progress: "
 #~ msgstr "Förlopp: "
-
 #~ msgid "%P %%"
 #~ msgstr "%P%%"
-
 #~ msgid "Downloading"
 #~ msgstr "Hämtar"
-
 #~ msgid "First, the requested packages are downloaded from their source"
 #~ msgstr "Först hämtas de begärda paketen från deras källa"
-
 #~ msgid "Done"
 #~ msgstr "Klart"
-
 #~ msgid "Percent Complete"
 #~ msgstr "Procent färdigt"
-
 #~ msgid "Next, packages are verified to ensure cryptographic integrity"
 #~ msgstr "Sedan verifieras paketen för att garantera kryptografisk integritet"
-
 #~ msgid "Transacting"
 #~ msgstr "Verkställer"
-
 #~ msgid "The new packages are installed and old packages are removed."
 #~ msgstr "De nya paketen installeras och gamla paket tas bort."
-
 #~ msgid "Finishing up..."
 #~ msgstr "Städar upp..."
-
 #~ msgid ""
 #~ "The packages you requested are being downloaded and installed on your "
 #~ "system."
 #~ msgstr ""
 #~ "Paketen du begärde håller på att hämtas och installeras på ditt system."
-
 #~ msgid "Total"
 #~ msgstr "Totalt"
-
 #~ msgid "The packages you selected are being removed from your system"
 #~ msgstr "Paketen du valde håller på att tas bort från ditt system"
-
 #~ msgid "Removal has finished."
 #~ msgstr "Borttagningen har slutförts."
-
 #~ msgid "The packages you selected are being removed from your system."
 #~ msgstr "Paketen du valde håller på att tas bort från ditt system."
-
 #~ msgid "Keyword not found"
 #~ msgstr "Nyckelordet hittades inte"
-
 #~ msgid "<!--html-->Failed Dependencies"
 #~ msgstr "<!--html-->Misslyckade beroenden"
-
 #~ msgid "Click here to send a dependency report"
 #~ msgstr "Klicka här för att skicka en beroenderapport"
-
 #~ msgid "needed by: <b>%s</b>"
 #~ msgstr "behövd av: <b>%s</b>"
-
 #~ msgid "conflicts with: <b>%s</b>"
 #~ msgstr "är i konflikt med: <b>%s</b>"
-
 #~ msgid "depends on: <b>%s</b>"
 #~ msgstr "beror på: <b>%s</b>"
-
 #~ msgid "needed by"
 #~ msgstr "behövd av"
-
 #~ msgid "needs %s %s %s, which is being removed"
 #~ msgstr "behöver %s %s %s, som kommer att tas bort"
-
 #~ msgid "needs %s %s %s, which cannot be found"
 #~ msgstr "behöver %s %s %s, som inte kan hittas"
-
 #~ msgid "conflicts with %s %s %s"
 #~ msgstr "är i konflikt med %s %s %s"
-
 #~ msgid "<!--html-->This package will be pulled in from the %s channel."
 #~ msgstr "<!--html-->Detta paket kommer att hämtas från kanalen %s."
-
 #~ msgid ""
 #~ "<!--html-->This package will be pulled in from the <b>unsubscribed</b> %s "
 #~ "channel."
 #~ msgstr ""
 #~ "<!--html-->Detta paket kommer att hämtas från den <b>oprenumererade</b> "
 #~ "kanalen %s."
-
 #~ msgid "<!--html-->Package Dependencies"
 #~ msgstr "<!--html-->Paketberoenden"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<!--html-->Your system's package database is valid!<br><br>Click the "
 #~ "Previous button to go back."
 #~ msgstr ""
 #~ "<!--html-->Ditt systems paketdatabas är giltig!<br><br>Klicka på knappen "
 #~ "Föregående för att gå tillbaka."
-
 #~ msgid "<b>1</b> Requested Package"
 #~ msgstr "<b>1</b> begärt paket"
-
 #~ msgid "<b>%d</b> Requested Packages"
 #~ msgstr "<b>%d</b> begärda paket"
-
 #~ msgid "<b>1</b> Necessary Removal"
 #~ msgstr "<b>1</b> nödvändig borttagning"
-
 #~ msgid "<b>%d</b> Necessary Removals"
 #~ msgstr "<b>%d</b> nödvändiga borttagningar"
-
 #~ msgid "<b>1</b> Necessary Installation"
 #~ msgstr "<b>1</b> nödvändig installation"
-
 #~ msgid "<b>%d</b> Necessary Installations"
 #~ msgstr "<b>%d</b> nödvändiga installationer"
-
 #~ msgid "<!--html--><b>%s</b> will need to be downloaded. "
 #~ msgstr "<!--html--><b>%s</b> kommer att behöva hämtas. "
-
 #~ msgid "<!--html-->After operations, <b>%s</b> of disk space will be used."
 #~ msgstr ""
 #~ "<!--html-->Efter åtgärderna kommer <b>%s</b> diskutrymme att användas."
-
 #~ msgid "<!--html-->After operations, <b>%s</b> of disk space will be freed."
 #~ msgstr ""
 #~ "<!--html-->Efter åtgärderna kommer <b>%s</b> diskutrymme att ha frigjorts."
-
 #~ msgid ""
 #~ "<!--html-->After operations, no additional space will be freed or used."
 #~ msgstr ""
 #~ "<!--html-->Efter åtgärderna kommer inget ytterligare utrymme att frigöras "
 #~ "eller användas."
-
 #~ msgid ""
 #~ "<!--html-->You have insufficient disk space to download the requested "
 #~ "packages. You must free up some disk space before you can continue. Some "
@@ -3559,16 +2723,12 @@
 #~ "<!--html-->Du har inte tillräckligt med diskutrymme för att kunna hämta "
 #~ "de begärda paketen. Du måste skapa ledigt utrymme innan du kan fortsätta. "
 #~ "Det finns en del alternativ:"
-
 #~ msgid "<!--html-->Removing some packages from your system"
 #~ msgstr "<!--html-->Tar bort en del paket från ditt system"
-
 #~ msgid "Changing your <a href=\"updater:prefs_cache\">cache settings</a>."
 #~ msgstr "Ändrar dina <a href=\"updater:prefs_cache\">cacheinställningar</a>."
-
 #~ msgid "<a href=\"updater:cache_clear\">Clearing your cache</a>."
 #~ msgstr "<a href=\"updater:cache_clear\">Töm din cache</a>."
-
 #~ msgid ""
 #~ "<font color=#ff0000>Warning!</font> There may not be sufficient disk "
 #~ "space to install this package, and installation of this package may fail. "
@@ -3578,32 +2738,24 @@
 #~ "diskutrymme för att installera detta paket, och installation av detta "
 #~ "paket kan misslyckas. Du bör skapa en del ledigt diskutrymme innan du "
 #~ "fortsätter."
-
 #~ msgid "1&nbsp;Package"
 #~ msgstr "1&nbsp;paket"
-
 #~ msgid "%d&nbsp;Packages"
 #~ msgstr "%d&nbsp;paket"
-
 #~ msgid "<td width=25%>Old Version</td>"
 #~ msgstr "<td width=25%>Gammal version</td>"
-
 #~ msgid "Necessary Removals"
 #~ msgstr "nödvändiga borttagningar"
-
 #~ msgid "Necessary Installations"
 #~ msgstr "nödvändiga installationer"
-
 #~ msgid "<html><body><b>Please wait, loading page...</b></body></html>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<html><body><b>Var vänlig vänta, läser in sidan...</b></body></html>"
-
 #~ msgid ""
 #~ "You have no packages from this channel currently installed on your system."
 #~ msgstr ""
 #~ "Du har för närvarande inte några paket från denna kanal installerade på "
 #~ "ditt system."
-
 #~ msgid ""
 #~ "You can visit the channel's <a href=\"updater:info_page\">about page</a> "
 #~ "to get more information about what software is available, or you can go "
@@ -3614,16 +2766,12 @@
 #~ "få mer information om vilken programvara som är tillgänglig, eller gå "
 #~ "direkt till <a href=\"updater:available_page\">installationssidan</a> för "
 #~ "att installera program."
-
 #~ msgid "View the <a href=\"updater:info_page\">about page</a>."
 #~ msgstr "Visa <a href=\"updater:info_page\">om-sidan</a>."
-
 #~ msgid "View the <a href=\"updater:available_page\">install page</a>."
 #~ msgstr "Visa <a href=\"updater:available_page\">installationssidan</a>."
-
 #~ msgid "Return to the <a href=\"updater:summary\">Summary</a>."
 #~ msgstr "Gå tillbaka till <a href=\"updater:summary\">sammanfattningen</a>."
-
 #~ msgid ""
 #~ "You don't have any packages installed from this channel. The following "
 #~ "pre-defined sets of packages are available, or you may select individual "
@@ -3632,69 +2780,56 @@
 #~ "Du har inga paket installerade från denna kanal. Följande fördefinierade "
 #~ "paket är tillgängliga, eller så kan du välja enstaka paket från <a "
 #~ "href=updater:available_page>installationssidan</a>."
-
 #~ msgid ""
 #~ "To install new software from this channel, visit the <a href=\"updater:"
 #~ "available_page\">install page</a>."
 #~ msgstr ""
 #~ "För att installera ny programvara går du till <a href=\"updater:"
 #~ "available_page\">installationssidan</a>."
-
 #~ msgid ""
 #~ "To remove already installed software from this channel, visit the <a href="
 #~ "\"updater:installed_page\">remove page</a>."
 #~ msgstr ""
 #~ "För att ta bort redan installerad programvara från denna kanal går du "
 #~ "till <a href=\"updater:installed_page\">borttagningssidan</a>."
-
 #~ msgid "<a href=\"updater:unsubscribe\">Unsubscribe</a> from this channel."
 #~ msgstr ""
 #~ "<a href=\"updater:unsubscribed_page\">Säg upp prenumerationen</a> på "
 #~ "denna kanal."
-
 #~ msgid ""
 #~ "There is <b>1 update</b> available in this channel, totalling <b>%s</b> "
 #~ "of data to be downloaded."
 #~ msgstr ""
 #~ "Det finns <b>1 uppdatering</b> tillgänglig i denna kanal, som kräver att "
 #~ "<b>%s</b> data hämtas."
-
 #~ msgid ""
 #~ "There are <b>%s updates</b> available in this channel, totalling <b>%s</"
 #~ "b> of data to be downloaded."
 #~ msgstr ""
 #~ "Det finns <b>%s uppdateringar</b> tillgängliga i denna kanal, som kräver "
 #~ "att <b>%s</b> data hämtas."
-
 #~ msgid "Essential Updates"
 #~ msgstr "Nödvändiga uppdateringar"
-
 #~ msgid "Feature Enhancements"
 #~ msgstr "Programförbättringar"
-
 #~ msgid "Minor Fixes/Updates"
 #~ msgstr "Mindre fixar/uppdateringar"
-
 #~ msgid "1 update"
 #~ msgstr "1 uppdatering"
-
 #~ msgid "%d updates"
 #~ msgstr "%d uppdateringar"
-
 #~ msgid ""
 #~ "The following packages from this channel are currently installed on your "
 #~ "system."
 #~ msgstr ""
 #~ "Följande paket från denna kanal är för närvarande installerade på ditt "
 #~ "system."
-
 #~ msgid ""
 #~ "<p>All packages available in this channel are already installed on your "
 #~ "system.</p>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<p>Alla paket som är tillgängliga i denna kanal är redan installerade på "
 #~ "ditt system.</p>"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<p>You can go to the <a href=\"updater:update_page\">Update page</a> to "
 #~ "view available updates for your software in this channel, or return to "
@@ -3705,144 +2840,107 @@
 #~ "för att se de uppdateringar till din programvara som finns i denna kanal, "
 #~ "eller gå tillbaka till <a href=\"updater:summary\">sammanfattningen</a> "
 #~ "för att se alla tillgängliga uppdateringar.</p>"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<p>You can go to the <a href=\"updater:summary\">Summary</a> to view all "
 #~ "available updates for your system.</p>"
 #~ msgstr ""
 #~ "<p>Du kan gå till <a href=\"updater:summary\">sammanfattningen</a> för "
 #~ "att se alla uppdateringar som är tillgängliga för ditt system.</p>"
-
 #~ msgid ""
 #~ "<!--html-->The following packages from this channel are available for "
 #~ "installation."
 #~ msgstr ""
 #~ "<!--html-->Följande paket från denna kanal är tillgängliga för "
 #~ "installation."
-
 #~ msgid ""
 #~ " Package names that are in <font color=\"#777777\">gray</font> indicate "
 #~ "that a newer version of this package is already installed."
 #~ msgstr ""
 #~ " Paketnamn som är <font color=\"#777777\">grå</font> indikerar att en "
 #~ "nyare version av detta paket redan är installerat."
-
 #~ msgid "Name:"
 #~ msgstr "Namn:"
-
 #~ msgid "Installed Version:"
 #~ msgstr "Installerad version:"
-
 #~ msgid "Size:"
 #~ msgstr "Storlek:"
-
 #~ msgid "bytes"
 #~ msgstr "byte"
-
 #~ msgid "Summary:"
 #~ msgstr "Sammanfattning:"
-
 #~ msgid "or"
 #~ msgstr "eller"
-
 #~ msgid " Update Now! "
 #~ msgstr " Uppdatera nu! "
-
 #~ msgid " Unsubscribe "
 #~ msgstr " Säg upp prenumeration "
-
 #~ msgid " Subscribe "
 #~ msgstr " Prenumerera "
-
 #~ msgid "Keyword&nbsp;Search:"
 #~ msgstr "Nyckelordssökning:"
-
 #~ msgid "Credits"
 #~ msgstr "Tack"
-
 #~ msgid "All links will open in an external browser window."
 #~ msgstr "Alla länkar kommer att öppnas i ett externt webbläsarfönster."
-
 #~ msgid "You are currently subscribed to all available channels!"
 #~ msgstr "Du prenumererar för närvarande på alla tillgängliga kanaler!"
-
 #~ msgid ""
 #~ "There is <b>one update</b> available for your system, totalling <b>%s</b> "
 #~ "of data to be downloaded."
 #~ msgstr ""
 #~ "Det finns <b>en uppdatering</b> tillgänglig för ditt system, som kräver "
 #~ "att <b>%s</b> data hämtas."
-
 #~ msgid ""
 #~ "There are <b>%s updates</b> available for your system, totalling <b>%s</"
 #~ "b> of data to be downloaded."
 #~ msgstr ""
 #~ "Det finns <b>%s uppdateringar</b> tillgängliga för ditt system, som "
 #~ "kräver att <b>%s</b> data hämtas."
-
 #~ msgid " Of these updates, <b>one</b> is <b>urgent</b>."
 #~ msgstr " Utav dessa uppdateringar är <b>en brådskande</b>."
-
 #~ msgid " Of these updates, <b>%s</b> are <b>urgent</b>."
 #~ msgstr " Utav dessa uppdateringar är <b>%s brådskande</b>."
-
 #~ msgid "1 other in the %s channel..."
 #~ msgstr "1 annan i kanalen %s..."
-
 #~ msgid "%d others in the %s channel..."
 #~ msgstr "%d andra i kanalen %s..."
-
 #~ msgid "Visible debugging level, ranges from 0 (nothing) to 6 (everything)"
 #~ msgstr "Synlig felsökningsnivå, går från 0 (ingenting) till 6 (allting)"
-
 #~ msgid "Log file debugging level, ranges from 0 (nothing) to 6 (everything)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Felsökningsnivå för loggfil, går från 0 (ingenting) till 6 (allting)"
-
 #~ msgid "The XAuthority file (usually from GDM)"
 #~ msgstr "XAuthority-filen (vanligtvis från GDM)"
-
 #~ msgid "(Re)configure proxy settings before starting"
 #~ msgstr "(Om)konfigurera proxyinställningar innan start"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to access packaging subsystem:<br>%s<p>Please ensure that no other "
 #~ "package management programs are running, and try again."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte komma åt paketsystem:<br>%s<p>Försäkra dig om att inga andra "
 #~ "pakethanteringsprogram kör, och försök igen."
-
 #~ msgid "Downloading channel artwork..."
 #~ msgstr "Hämtar kanalgrafik..."
-
 #~ msgid ""
 #~ "An error occurred trying to parse the channel list. You should ensure "
 #~ "that you are running a supported distribution and try again later."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ett fel inträffade vid försök att tolka kanallistan. Du bör försäkra dig "
 #~ "om att du använder en distribution som stöds och försöka igen senare."
-
 #~ msgid "Navigation"
 #~ msgstr "Navigering"
-
 #~ msgid "Downloading mirrors..."
 #~ msgstr "Hämtar speglar..."
-
 #~ msgid "%%p%%%% (%s of %s)"
 #~ msgstr "%%p%%%% (%s av %s)"
-
 #~ msgid "%s pulled from cache"
 #~ msgstr "%s togs från cachen"
-
 #~ msgid "%s downloaded %d bytes in %d seconds (%s/s)"
 #~ msgstr "%s hämtade %d byte på %d sekunder (%s/s)"
-
 #~ msgid "%p%% (%v of %u)"
 #~ msgstr "%p%% (%v av %u)"
-
 #~ msgid "Cryptographic verification of %s (%s) has FAILED."
 #~ msgstr "Kryptografisk verifiering av %s (%s) har MISSLYCKATS."
-
 #~ msgid ""
 #~ "INFO:\n"
 #~ "Name: %s (%s)\n"
@@ -3857,167 +2955,115 @@
 #~ "Släpp: %s\n"
 #~ "Paketfilnamn:\n"
 #~ "%s"
-
 #~ msgid "Verification of %s (%s) is inconclusive; aborting"
 #~ msgstr "Verifiering av %s (%s) är inte beviskraftig; avbryter"
-
 #~ msgid "Verification of %s (%s) is inconclusive; continuing"
 #~ msgstr "Verifiering av %s (%s) är inte beviskraftig; fortsätter"
-
 #~ msgid "%s (%s) has been verified as cryptographically secure by %s"
 #~ msgstr "%s (%s) har verifierats som kryptografiskt säker av %s"
-
 #~ msgid "The integrity of %s (%s) has been confirmed."
 #~ msgstr "Integriteten av %s (%s) har bekräftats."
-
 #~ msgid "Unable to create directory %s for local package storage"
 #~ msgstr "Kan inte skapa katalogen %s för lokal paketlagring"
-
 #~ msgid "Download Log"
 #~ msgstr "Hämtningslogg"
-
 #~ msgid "Verification Log"
 #~ msgstr "Verifieringslogg"
-
 #~ msgid "%.2f MB"
 #~ msgstr "%.2f MB"
-
 #~ msgid "%d bytes"
 #~ msgstr "%d byte"
-
 #~ msgid "%%p%%%% (%s of %s) - %s/s"
 #~ msgstr "%%p%%%% (%s av %s) - %s/s"
-
 #~ msgid "%s - %s/s"
 #~ msgstr "%s - %s/s"
-
 #~ msgid "Downloading data..."
 #~ msgstr "Hämtar data..."
-
 #~ msgid "%%p%%%% (%s of %s) - Paused"
 #~ msgstr "%%p%%%% (%s av %s) - Gör paus"
-
 #~ msgid "%s - Paused"
 #~ msgstr "%s - Gör paus"
-
 #~ msgid "%.2f%sMB"
 #~ msgstr "%.2f%sMB"
-
 #~ msgid "%d%sKB"
 #~ msgstr "%d%skB"
-
 #~ msgid "%d%sbytes"
 #~ msgstr "%d%sbyte"
-
 #~ msgid "zero"
 #~ msgstr "noll"
-
 #~ msgid "one"
 #~ msgstr "en"
-
 #~ msgid "two"
 #~ msgstr "två"
-
 #~ msgid "three"
 #~ msgstr "tre"
-
 #~ msgid "five"
 #~ msgstr "fem"
-
 #~ msgid "six"
 #~ msgstr "sex"
-
 #~ msgid "seven"
 #~ msgstr "sju"
-
 #~ msgid "eight"
 #~ msgstr "åtta"
-
 #~ msgid "Fatal Error"
 #~ msgstr "Ödesdigert fel"
-
 #~ msgid "Possible actions:"
 #~ msgstr "Möjliga åtgärder:"
-
 #~ msgid "<li>Click <b>Quit</b> to quit."
 #~ msgstr "<li>Klicka på <b>Avsluta</b> för att avsluta."
-
 #~ msgid "<li>Click <b>Retry</b> to retry."
 #~ msgstr "<li>Klicka på <b>Försök igen</b> för att försöka igen."
-
 #~ msgid "<li>Click <b>Cancel</b> to cancel."
 #~ msgstr "<li>Klicka på <b>Avbryt</b> för att avbryta."
-
 #~ msgid "Retry"
 #~ msgstr "Försök igen"
-
 #~ msgid "Load file(s)"
 #~ msgstr "Läs in fil(er)"
-
 #~ msgid "No mirror (always use default host)"
 #~ msgstr "Ingen spegel (använd alltid standardvärd)"
-
 #~ msgid "N/A"
 #~ msgstr "-"
-
 #~ msgid "Unable to parse mirror list."
 #~ msgstr "Kan inte tolka spegellista."
-
 #~ msgid "Unable to save mirror list (%s)."
 #~ msgstr "Kan inte tolka spegellista (%s)."
-
 #~ msgid "<p>You can continue without any mirrors by pressing \"Cancel\""
 #~ msgstr ""
 #~ "<p>Du kan fortsätta utan några speglar genom att trycka på \"Avbryt\""
-
 #~ msgid "Allowed cache difference:"
 #~ msgstr "Tillåten cacheskillnad:"
-
 #~ msgid "seconds"
 #~ msgstr "sekunder"
-
 #~ msgid "<b>%d</b> %s"
 #~ msgstr "<b>%d</b> %s"
-
 #~ msgid "Requested Packages"
 #~ msgstr "begärda paket"
-
 #~ msgid "Prefs"
 #~ msgstr "Inställn"
-
 #~ msgid "User Interface Design"
 #~ msgstr "Design av användargränssnittet"
-
 #~ msgid "Artwork"
 #~ msgstr "Artister"
-
 #~ msgid "Unable to access packaging subsystem:<br>%s"
 #~ msgstr "Kan inte komma åt paketeringsundersystem:<br>%s"
-
 #~ msgid "Transfer of %s did not complete: %s"
 #~ msgstr "Överföring av %s fullföljdes inte: %s"
-
 #~ msgid "File not found"
 #~ msgstr "Filen hittades inte"
-
 #~ msgid "IO error"
 #~ msgstr "IO-fel"
-
 #~ msgid "User Registration"
 #~ msgstr "Användarregistrering"
-
 #~ msgid "GUI Options"
 #~ msgstr "Inställningar för användargränssnittet"
-
 #~ msgid "No description available"
 #~ msgstr "Ingen beskrivning finns tillgänglig"
-
 #~ msgid "translator_credits"
 #~ msgstr ""
 #~ "Christian Rose\n"
 #~ "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"
-
 #~ msgid "translator-credits"
 #~ msgstr ""
 #~ "Christian Rose\n"
 #~ "Skicka synpunkter på översättningen till sv@li.org"
+